Στέκι Συλλεκτών

Νομίσματα => Γενική συζήτηση για τα νομίσματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: chrysos στις Δεκέμβριος 31, 2009, 04:14:05 μμΤίτλος: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: chrysos στις Δεκέμβριος 31, 2009, 04:14:05 μμ
Καταστασεις Νομισματων

Θα ξεκινήσω από τα πιό απλά, που είναι οι καταστάσεις των νομισμάτων
Ένα νόμισμα, ανάλογα την φθορά του ή μή, κρίνεται σε

G, VG, F, VF, XF, UNC , BU, P/L , Proof

Από G, έως και XF, αφορά νομίσματα κυκλοφορημένα, ενώ από UNC, έως Proof , νομίσματα ακυκλοφόρητα

Στούς διάφορους καταλόγους που κυκλοφορούν, θα δείτε συνήθως, να αναφέρονται από F έως UNC, και σε μερικές περιπτώσεις και BU, ενώ G ή VG, θα βρείτε μόνο σε πολύ παλιά νομίσματα

PROOF, αναφέρονται κυρίως σε νομίσματα αναμνηστικά, γιατί είναι ειδική μέθοδος κοπής αυτών των νομισμάτων, που η πρέσα πέφτει με πολλαπλάσιες δυνάμεις, πάνω στο νόμισμα, από ότι στα κανονικά νομίσματα κυκλοφορίας

UNC (Ακυκλοφορητο) είναι ένα τέλειο νόμισμα χωρίς κανένα ίχνος φθοράς, δικαιολογούνται μόνο μικρά σημαδάκια (συνήθως γραμμές) τα οποία δημιουργούνται την ώρα της κοπής όταν το νόμισμα πέφτει στο κιβώτιο περισυλλογής.

XF (Εξαιρετικό) ένα νόμισμα με πολύ ελαφρά φθορά (από κυκλοφορία) στα ανάγλυφα μέρη του. Κανένα κτύπημα στην περίμετρο του νομίσματος.

VF (Πολύ Ωραίο) ένα νόμισμα με εμφανή φθορά σε όλη την επιφάνεια, διατηρούνται οι λεπτομέρειες στα ανάγλυφα μέρη, κανένα σοβαρό κτύπημα στην περίμετρο.

F (Ωραίο) Χαρακτηρίζεται ένα νόμισμα με αρκετή φθορά σε όλη την επιφάνεια, οι λεπτομέρειες στα ανάγλυφα μέρη θα έχουν κάπως σβήσει,  κανένα σοβαρό κτύπημα στην περίμετρο.

VG (Πολύ Καλό) Χαρακτηρίζεται ένα νόμισμα με αρκετή φθορά σε όλη την επιφάνεια, οι λεπτομέρειες στα ανάγλυφα μέρη διακρίνονται δύσκολα.


G (Καλό) ένα νόμισμα με γενική φθορά σε όλη την επιφάνεια, οι λεπτομέρειες στα ανάγλυφα μέρη δεν διακρίνονται, διατηρείτε μόνο το γενικό περίγραμμα του σχεδίου. Κτυπήματα στην περίμετρο.  

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΓΛΥΦΟ
(Relief). Η απόσταση από το ψηλότερο σημείο της παραστάσεως του νομίσματος ως το πεδίο του. Τα αρχαία Ελληνικά νομίσματα χαρακτηρί­ζονται από το πολύ ψηλό ανάγλυφο τους, που ίσως αποτελεί και ένα βα­σικό στοιχείο της ομορφιάς τους. Στα νεώτερα νομίσματα μας αντίθετα, το ανάγλυφο είναι τόσο χαμηλό που δίνουν την εντύπωση σχεδίου και όχι χαρακτικής.

ΑΞΙΑ
Κάθε νόμισμα έχει τρεις διαφορετικές αξίες, ανάλογα με τη σκοπιά α­πό την οποία το βλέπουμε:
1. Εσωτερική, είναι η αξία του μέταλλου του νομίσματος σε τρέχουσες τιμές. Τα χαρτονομίσματα, φυσικά, δεν έχουν καμιά εσωτερική αξία.
2. Ονομαστική, είναι η αξία που του έδωσε το Κράτος που το έκοψε, και συνήθως είναι γραμμένη επάνω στο νόμισμα.
3. Πραγματική, είναι η εμπορική του αξία σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.
Σαν συλλέκτες, για παράδειγμα, πληρώνουμε μερικές χιλιάδες Δραχ­μές (πραγματική αξία σήμερα) για ένα Τάλιρο του Όθωνα, παρ’ όλο που το ασήμι του (εσωτερική αξία) αξίζει 200 δραχμές περίπου και ε­πάνω του γράφει (ονομαστική αξία) 5 Δραχμές. Κατά κανόνα η ονομα­στική και η πραγματική των κυκλοφορούντων νομισμάτων είναι μεγαλύ­τερες από την εσωτερική, αλλά σε ανώμαλες περιόδους (πόλεμοι, κατο­χές, οικονομικές κρίσεις) η υποτίμηση μπορεί να κατεβάσει την ονομα­στική κάτω από την εσωτερική, οπότε το νόμισμα αγοράζεται και που­λιέται ως μέταλλο, στην εσωτερική του αξία

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
(Commemorative coin). Νόμισμα που κόβεται σε ανάμνηση κάποιου σημαντικού γεγονότος ή προσώπου, συνήθως σε κάποια επέτειο του. Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει από αυτή την άποψη την μακραίωνη Ιστο­ρία της, ενώ χώρες χωρίς Ιστορία, κόβουν Αναμνηστικά νομίσματα για τα πιο άσχετα και ασήμαντα θέματα

ΔΟΚΙΜΙΑ
(Patterns). Νομίσματα κομμένα, σε πολύ μικρό αριθμό για δείγματα ενός νέου νομίσματος. Συχνά κόβονται Δοκίμια σε μέταλλο διαφορετικό από αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για τα κανονικά νομίσματα. Υποτίθεται ότι τα Νομισματοκοπεία πρέπει να καταστρέφουν τα διάφορα Δοκίμια αλλά είναι συνηθισμένο φαινόμενο η μυστηριώδης διάθεση τους στην αγορά

ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ
(Re-engraving). To ξαναδούλεμα σημείου ή σημείων της παραστάσεως ή της επιγραφής, επάνω στις μήτρες, όχι για αλλαγή της χρονολογίας αλλά για βελτίωση. Οι διορθώσεις αυτές μερικές φορές διακρίνονται στα νομί­σματα που βγαίνουν από τις ξαναδουλεμένες μήτρες.

ΜΑΡΚΑ
(Token ή Counter). Μέσο συναλλαγής υποκατάστατο του κανονικού νο­μίσματος, που όμως δεν εκδίδεται κατά κανόνα από Κράτος. Παλιότερα κόβονταν πολλές Μάρκες που κάλυπταν τις ανάγκες μιας επιχειρήσεως, μιας πόλεως ή μιας περιορισμένης περιοχής. Αλλά κόβονταν και Μάρκες που ανταλλάσσονταν με κάποιο είδος ή χρησίμευαν για εισιτήρια κάποι­ου θέματος ή απλώς διαφήμιζαν κάποιο κατάστημα ή είδος. Για Μάρκες που χρησιμοποιήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την περίο­δο 1880 & 1922, αναφέραμε τη λέξη ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΜΗ ΚΟΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
(Non-Circulating Legal Tender). Νομίσματα που δημιουργήθηκαν και δια­τέθηκαν αποκλειστικά και μόνο για συλλεκτικούς σκοπούς, από εξουσιο­δοτημένους Αντιπροσώπους Νομίμων Κυβερνήσεων. Βασικά, πρόκειται για νομίσματα ή σειρές νομισμάτων Αναμνηστικής φύσεως, που κατά κα­νόνα διαθέτονται σε τιμές αρκετά ανώτερες από την ονομαστική τους α­ξία και δεν υπάρχουν αντίστοιχα τους από τα ίδια ή φθηνότερα μέταλ­λα, που να κυκλοφόρησαν κανονικά. Ένα νόμισμα ή μια σειρά νομισμά­των χαρακτηρίζεται ως N.C.L.T. όταν:
1. Η εσωτερική του αξία είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική.
2. Αντίστοιχα κομμάτια κυκλοφορίας (όταν υπάρχουν) ή Proof κόπηκαν σε πολύ περιορισμένο αριθμό.
3. Όλα τα κομμάτια διατέθηκαν σε τιμές ανώτερες από τη νομισματική τους αξία.
4. Το μίγμα του μετάλλου τους είναι ακατάλληλο για χρήση στην κυκλο­φορία.
5. Χρησιμοποίηση τους στην κυκλοφορία είναι δύσκολη λόγω εξαιρετικά μεγάλης ονομαστικής αξίας ή λόγω μεγάλου μεγέθους.
6. Αναγράφουν νομισματική μονάδα που δεν είναι σε γενική χρήση μέσα στη χώρα που τα έκοψε.
7. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους στο Κράτος που τα έκοψε.
8. Τα εμπορεύονται Αντιπρόσωποι που δεν έχουν Κυβερνητική ιδιότη­τα.
Η διάκριση μεταξύ των N.C.L.T. και των Ψευδονομισμάτων, στις πε­ρισσότερες περιπτώσεις, είναι δύσκολη. Μερικοί μάλιστα Νομισματολόγοι επιμένουν ότι όλα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως Ψευδονομίσματα.
Στην κατηγορία των N.C.L.T. υπάγονται οι εξής Ελληνικές σειρές: Τα Αναμνηστικά της Παλινορθώσεως του 1935, η αποκαλούμενη «Ειδική έκ­δοση του Παύλου» του 1965 τα Αναμνηστικά της Δικτατορίας του Πα­παδόπουλου, το Αναμνηστικό 100δραχμο του 1978 και η σειρά της Ε.Ο.Κ. του 1979.

ΟΔΟΝΤΩΣΗ
(Graining). Οι ραβδώσεις στη ράχη του νομίσματος. Καθιερώθηκαν, για να γίνεται αντιληπτό το λιμάρισμα για αφαίρεση πολύτιμου μετάλλου.

ΟΨΗ ΚΥΡΙΑ
(Observe). Η «Κορώνα», όπως ονομάζεται στην καθομιλούμενη γλώσ­σα. Η όψη που συνήθως φέρει σχέδιο κεφαλιού.

ΟΨΗ ΠΙΣΩ
(Reverse). Η «άλλη» πλευρά του νομίσματος. Τα «γράμματα».

ΠΑΤΙΝΑ
(Patina). Όταν ένα νόμισμα μένει θαμμένο για χρόνια, το χώμα επιδρά επάνω στο μέταλλο του δημιουργώντας μερικές φορές κόκκινη ή πράσινη σκουριά, ενώ άλλες φορές ολόκληρο το νόμισμα παίρνει ένα ομοιόμορφο ωραίο χρώμα, που ονομάζεται Πατίνα. Για διάφορους λόγους (κυρίως εξαιτίας της ποικίλης χημικής συστάσεως του εδάφους) εμφανίζονται και διαφορετικοί χρωματισμοί Πατίνας. Οι πιο ελκυστικές Πατίνες είναι αυ­τές σε πρασινωπή ή γαλάζια απόχρωση. Ειδικά στα χάλκινα νομίσματα, που συνήθως σκουριάζουν και διαβρώνονται από την υγρασία του εδά­φους, μια στρωτή Πατίνα που τα καλύπτει ολόκληρα τους προσθέτει ομορφιά και αξία. Η πραγματική Πατίνα είναι πολύ σκληρή. Για τούτο πρόσφατες και ψεύτικες επικαλύψεις που απομιμούνται την Πατίνα, φεύ­γουν με ελαφρό ξύσιμο ή με κάποιο αραιό χημικό διάλυμα (π.χ. λεμόνι). Πολλοί συγχέουν την Πατίνα με τη σκουριά, ενώ άλλοι φοβούνται να καθαρίσουν ένα νόμισμα για να μη... φύγει η Πατίνα του. Με ζεστό νε­ρό και σαπουνάδα φεύγουν όλες οι βρωμιές από ένα νόμισμα χωρίς να θιγεί καθόλου η Πατίνα του. Νόμισμα εξάλλου με λεκέδες ή κουκίδες σκουριάς, που χαλάνε την εμφάνιση του, έχει αρκετές πιθανότητες βελ­τιώσεως με χημικό καθάρισμα. Γι’ αυτή τη δουλειά απαιτείται αρκετή πείρα και αποφυγή οπωσδήποτε δυνατών οξέων. Για τα χάλκινα νομί­σματα ο πιο ανώδυνος τρόπος ξεσκουριάσματος είναι λάδωμα και βούρ­τσισμα. Αν οι σκουριές δε φεύγουν, ένας καλός τρόπος είναι η εμβάπτιση του νομίσματος, τοποθετημένου ανάμεσα σε δύο φύλλα τσίγκου, σε διάλυση καυστικής σόδας και το κατά διαστήματα βούρτσισμα, ώσπου να φύγουν όλες οι σκουριές. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι, μαζί με τη σκουριά, φεύγει και το χρώμα του νομίσματος.
Καλό είναι, πριν επιχειρήσει κανένας να καθαρίσει νομίσματα με ο­ποιαδήποτε μέθοδο, να πειραματίζεται προηγούμενα με φθηνά άχρηστα κομμάτια. Ειδικοί που να καθαρίζουν νομίσματα δεν υπάρχουν ούτε στην Ελλάδα ούτε αλλού. Αυτοί που διαδίδουν τη θεωρία «μην πειράξε­τε το νόμισμα όσο βρώμικο και σκουριασμένο και αν είναι», συνήθως είναι οι έμποροι που περνούν τα βράδια τους καθαρίζοντας, διορθώνον­τας και «ξαναχρωματίζοντας» τα νομίσματα, που θα παρουσιάσουν την άλλη ημέρα σαν σχεδόν άπιαστα κομμάτια.

ΠΕΔΙΟ
(Field). Η ακάλυπτη από σχέδια επιφάνεια του νομίσματος, μεταξύ της παραστάσεως και της κυκλικής επιγραφής, που σχηματίζει το βάθος (φόντο) του σχεδίου

PROOF
Αγγλικός όρος που δε μεταφράζεται στα Ελληνικά, επειδή η αντίστοι­χη του λέξη είναι Δοκίμιο. Με τον όρο αυτό δεν περιγράφεται κατάστα­ση ενός νομίσματος όπως φαίνεται να νομίζουν μερικοί. Proof είναι νό­μισμα που κόπηκε με εντελώς ειδικό τρόπο: (α) Οι Δίσκοι, που προορί­ζονται γι' αυτά, διαλέγονται προσεκτικά, ώστε η επιφάνεια τους να μην παρουσιάζει πόρους ή κυματισμούς. (β) Οι μήτρες που θα χρησιμοποιη­θούν πρέπει να είναι καινούργιες και να έχουν περάσει ειδικό στίλβωμα. (γ) Η κοπή γίνεται σε θερμοκρασία και πίεση μεγαλύτερες από αυτές των συνηθισμένων νομισμάτων, (δ) Το χτύπημα δε γίνεται απότομα αλλά αργά έτσι, ώστε να μην «στρογγυλέψουν» οι γωνίες του νομίσματος. Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι εξαιρετικά ωραία νομίσματα, με καθαρές και βαθιές τις γραμμές των σχεδίων και Πεδίο λείο σαν καθρέ­φτη.
Τα τελευταία χρόνια γενικεύτηκε η κατασκευή Proof νομισμάτων στα οποία τα σχέδια είναι ματ (frost) και το πεδίο λείο και στιλπνό, ώστε με την αντίθεση αυτή τα σχέδια να δίνουν την εντύπωση ψηλού και ζωηρού ανάγλυφου. Απ' τα ελληνικά νομίσματα μόνο το Αναμνηστικό της Τρα­πέζης της Ελλάδος (1978) είναι κομμένο μ’ αυτή την τεχνική.

ΣΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ
(Mint Marks). Γράμμα ή γράμματα ή συμβολικές παραστάσεις που δη­λώνουν το Νομισματοκοπείο, το Εργαστήριο ή το Χαράκτη που έφτιαξε το νόμισμα.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάρτιος 04, 2011, 02:07:51 μμ
συγνωμη φιλε χρυσος ,καλα τα γραφεις, αλλα εχει και μερικες ανακριβειες,προυφ λεμε το ακυκλοφορητο,που σιγουρα εχει κτυπηθει πολυ καλα,αλλα εχει και ειδικο γυαλισμμα στο θεμα και δειχνει ματ,ενω το πεδιο ειναι φανταχτερο και λαμπει,γι αυτο αμα το προυφ πειραχτει χαλαει,τα προυφ εχουν και διαφορες οπως τα καμεο κλπ.μια αλλη γενικη κατηγορια ειναι τα φαιαρ,τα οποια ειναι τοσο φθαρμενα που δεν αξιζει το κοπο να μπουν σε συλλογες,εκτος και αν ειναι πολυ σπανια.οσο για τα υψηλα σημεια ενος αναγλυφου νομισματος πολλοι,το παρεξηγουν.στο αυστηρα ακυκλοφορητο 70 που λενε ,πρεπει και οι τριχες απο το μουστακι σαν του γεωργιου του πρωτουνα φαινονται ολοκαθαρα.συγνωμη ετσι οπως τα εχεις γραψει μου θυμιζει αντιγραφη απο βιβλιο,ολοι πανω κατω αυτα τα γνωριζουμε,και ολοι εχουμε βιβλια-τιμοκαταλογους νομισματων ,ελπιζω να μην με παρεξηγησεις,αλλα θα με ενδιεφερε εμενα προσωπικα παντα να εγραφες κατι, πιο ενημερωτικο,εδω εχω μπερδεψει τα μαλλια μου μην πω το αλλο, με του αριθμους και τις ορολογιες πιστοποιησης.εκει εχω πολλα κενα ,και ιδιαιτερα με τα ελληνικα,που διαφερουν με τα αμαρικανικα πχ.σε ευχαριστω. γιαννηςτ


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάρτιος 04, 2011, 06:30:24 μμ
Αγαπητε Γιαννη ο κυριος Νικος με ολη την καλη διαθεση που τον διακρινει σηκωσε αυτο το θεμα για νεους που δεν εχουν τις εξειδικευμενες γνωσεις οπως εσυ!!
Βιβλια μπορει να εχω εγω , εσυ και ο καθε συλλεκτης , αλλα ρωτας αν εχει ο Β Χ Ψ που του επεσε μια συλογη στα χερια του απο τον Παπου του ή την Γιαγια του??
Για αυτους λοιπον τους νεους χρηστες ο κυριος Νικος σηκωσε αυτο το βοηθημα!!
 
Λες οτι τα παραπανω σχολια καπου υστερουν , αφου λοιπον εχεις εντοπισει που μπορει να επεκταθει η παρων μελετη του κυριου Νικου ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  λοιπον και την δικη σου παρουσιαση με  ομορφο τροπο και ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ οπως του προλαλησαντα!!
Με εκτιμηση herakliotis


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάρτιος 04, 2011, 09:44:28 μμ
καλησπερα σε ολους ,φιλε ηρακλειωτη,χωρις καμμια διαθεση ιδιοτελειας (δεν εχω τιποτα με τον κυριο, ουτε καν γνωριζομαστε,δεν τον  ξερω κιολας, το ονομα του μου ειναι γνωστο ,μαλλον απο το abay?.ηθελα να πω οτι πανω κατω ,αυτα που γραφει,ειναι γνωστα σε καθε ατομο που ασχολειτε με το νομισμα,σκοπος ειναι να προχωρουμε,σε θεματα που ενδιαφερουν ,απο τον πιο απειρο μεχρι τον πιο εμπειρο, δεν πιστευω οτι η παγκοσμια ορολογια ,ειναι ενδιαφερον ,και για τον πιο απειρο συλλεκτη.δεν πιστευω οτι υπαρχει ατομο που ασχολειτε με το νομισμα  και δεν εχει καποιο βιβλιο ,η εναν γνωστο,που να μην την γνωριζει,σκοπος ειναι να την ακολουθουμε.ουτε και εγω πιστευω εγραψα κατι που δεν ειναι γνωστο στους πιο πολλους. εν παση περιπτωση, ζητω συγνωμη, δεν εκανα κατι απο σκοπιμοτητα, αν το κειμενο μου δεν ηταν σωστο,(και ειδικα απο τον κυριο χρυσο),εγω απλως συμπληρωσα ωρισμενα που θεωρουσα,οτι συμπληρωναν το θεμα του.και εχει δικιο γιατι γινονται πολλες παρανοησεις ως προς τις καταστασεις των νομισματων.ωραιο θεμα ειναι παλι  και τα δοκιμια- δραχμες του κωνσταντινου του πρωτου ,δεν εχω δει σχετικο θεμα,αν και υπερσπανια ,οποιος εχει πληροφοριες πιστευω θα ηταν σπουδαιες.εχω δει,οχι σε φωτο,δυο απο αυτα και ειναι το κατι αλλο.με θερμους χαιρετισμους ,γιαννηςτ.ΥΓμπορω και εγω να συμπληρωσω ενδιαφεροντα και διδακτικα πραγματα,και με ωραιο τροπο,αλλα πρεπει οταν γραφεις κατι, πρεπει να το τεκμηριωνεις με βιβλιογραφια ,παραδειγματα,και οχι να αντιγραφεις καταλογους,για προσωπικα  σου στοιχεια ,ελπιζω να καταλαβαινεις τι εννοω.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: epop στις Μάρτιος 05, 2011, 11:17:16 πμ
Στην εποχη που ζουμε ολα εχουν γραφει και ειπωθει παλιοτερα και παρθενογενεση δεν υπαρχει σε τιποτα.Γιαννη περιμενουμε σαν Στεκι και απο σενα να γραψεις για τις καταστασεις και τις ωρολογιες των νομισματων οτι γνωριζεις και αυτο σιγουρα θα μας βοηθουσε παρα πολυ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάρτιος 05, 2011, 02:06:00 μμ
καλημερα φιλε epop,δεν ειμαι νομισματολογος(τωρα και στη ελλαδα εγινε κανονικη επιστημη, και δεν ειναι κλαδος της αρχαιολογιας οπως παλια στα πανεπιστημια),ουτε θελω να αποκτησω τον τιτλο,αλλα οταν γραφονται πραγματα που αντι να βοηθουν,κανουν κακο,η γενικα ειναι ασαφη,εσυ τι θα εκανες?οταν σου προτεινη καποιος, εστω και με καλη την πιστη , να καθαριζεις τα νομισματα σου με λαδι και πανι!!!και αλλες ασαφειες ως προς τις ορολογιες, και καταστασεις που ειναι κακο αντιγραμενες,ασχετο αν εχει ομορφο και σπονδυλωτο το περιεχομενο. σε μια μικρη χωρα οπως ειναι η ελλαδα,εχουμε 15!!!περιπου συγγραφεις βιβλιων νομισματων,σχεδον πανομοιοτυπα,με τοσες ιστοσελιδες στο internet,οπως αυτην που γραφουμε,εγω την νοιωθω και δικια μου, γιαυτο γραφω, και -την γνωμη μου- δεχομαι καθε καλοπιστη κριτικη,με τοσα καταστηματα? δεν ειναι λιγο υπερβολικο?υραρχουν τοσα αλλα θεματα που και εγω,οπως πολλοι, θελω να διαφωτιστω,οπως οι πιστοποιησεις,οι εταιρειες,που τις φτιαχνουν,αυτα μαλιστα,δεν τα εχει αγγιξει κανεις με υπευθυνοτητα ,παντα,και επεξηγησεις.συγνωμη αν σας κουρασα,με το κυριο xrysos,δεν εχω προσωπικα ,και του ζητω συγνωμη αν εθιγη,νομιζω,οτι η ιστοσελιδα αυτη αποτελειτε απο μια παρεα,με θεμα το νομισμα,και γυρω απο αυτο.ευχομαι σε ολους καλη σαρακοστη και καλες ευκαιριες για ολους.χαιρετω ολην την παρεα,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: Μολοσσος στις Μάρτιος 05, 2011, 07:06:59 μμ
τα στοιχεια πιο πανω ειναι απο το βιβλιο του πυλαρινου και πρσωπικα θεωρω οτι ηταν ψιλοασχετος ας ειναι καλα εκει που ειναι. το πιο ασχετο που γραφει ειναι στον καθαρισμο οταν λεει πως αν δεν εχετε αποτελεσμα με το λαδι σταξτε μερικες σταγονες λεμονι στο λαδι για καλυτερα αποτελεσματα! αυτο ειναι καταστροφικο γιατι το λεμονι δεν ενωνεται με το λαδι (εκτος και το χτυπησεις και το κανεις λαδολεμονο για σουβλακια) και γι'αυτο δημηουργει βουλες στο νομισμα σαν σκυλι δαλματιας ενα πραμα!  :D


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάρτιος 05, 2011, 07:26:48 μμ
Θωμα το οτι ο Πυλαρινος αναφερει πολλα ασχετα αλλα και καταστροφικα πραγματα για το νομισμα στο βιβλιο του το ξερουμε ολοι!!
Οπως ξερουμε οτι για να <πιασουν> οι τιμες που αναφερει καποιος αλλος (ονοματα δεν λεμε μηπως δυσφημιστη το βιβλιο του) για να πιασουν τις τιμες ισως περασουν ακομα πεντε χρονια και το βιβλιο ειναι ηδη στην κυκλοφορια οχτω!!
Αν λοιπον καποιος εκατσε και αντεγραψε τα οσα λεει ενα βιβλιο για να τα μεταδωσει στις επομενες γενειες συλλεκτων δεν θα κατσουμε να τον κριτικαρουμε αλλα θα του πουμε και μπραβο για τον κοπο και χρονο που σπαταλησες!!
Αν καποιος νομιζει οτι μπορει να τα διατυπωσει καλυτερα απο το βιβλιο με ελευθερο κειμενο δικο του
ή μπορει να επικοληση περισσοτερα σχολια με δικα του στοιχεια ειναι ελευθερος να το κανει!!
Εσυ τωρα βγηκες και εκανες εναν σχολιασμο για το καθαρισμα και την αναφορα σε ενα συγκεκριμενο καταλογο!!
Μπραβο σου που προφυλασεις τον κοσμο και λες προσεξτε  : Αν το κανετε αυτο το νομισμα θα γεμιση βουλες!!
Το παν ειναι οτι λεμε να το λεμε με ομορφο τροπο διχως να θιγουμε αλλους.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: pyrinos στις Μάιος 17, 2011, 06:33:06 μμ
Χαιρετώ τους φίλους του «Στέκι Συλλεκτών»

Είναι το πρώτο μου μήνυμα και δεν είμαι γνώστης τών θεμάτων.

Η ερώτηση είναι η ακόλουθη:

Διαβάζοντας εδώ και εκεί παρατήρησα ότι υπάρχουν δίαφοροι τύποι νομισμάτων Proof

Αυτά που βρήκα είναι:

α) Proof

β) Frosted Proof

γ) PROOF LIKE

Θα επιθυμούσα να μάθω εάν κανείς γνωρίζει τις διαφορές και πώς κατατάσονται  ποιοτικώς.

Ευχαριστώ και πάλι καλώς σας βρήκα.  :D


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 18, 2011, 02:13:49 μμ
εχεις ακουσει,proof cameo,field proof and other proof coins, books krause.γιαννητ.ΥΓτο μοιαζει με προυφ τι σχεση εχει?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: pyrinos στις Μάιος 18, 2011, 05:55:47 μμ
εχεις ακουσει,proof cameo,field proof and other proof coins, books krause.γιαννητ.ΥΓτο μοιαζει με προυφ τι σχεση εχει?

giannist Γειά σου.

Όχι από όλα αυτά «proof cameo,field proof and other proof coins » δεν έχω ακούσει τίποτα,δεν ξέρω τίποτα.
Το «PROOF LIKE» το είδα στο internet δίπλα σε μερικά νομίσματα.
Το είδα και σήμερα στο φόρουμ στα «Χρυσά νομίσματα» -----> « KRUGERRANDS » ---->

Prooflike 1 ουγγια.

Τι εννοείς με «books krause.γιαννητ.» ;


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 18, 2011, 06:23:28 μμ
PROOF LIKE σημαινει οτι ενα νομισμα παει να ΕΧΕΙ τα χαρακτηριστηκα του proof ΧΩΡΙΣ ομως ειναι ειναι proof!!
Συνηθως αυτο γινεται σε καποιες παρτιδες κενων δισκων και ορισμενων κραματων (μεταλευματος) που ευνοει , οταν μια μητρα ειναι ολοκαινουρια τα πρωτα νομισματα  που θα μπουν και θα χτυπηθουν να δειχνουν σαν να ειναι proof!!
Στην πιστοποιηση δεν αναγραφεται ολο το proof like αλλα μονο τα αρχικα του (PL) !!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: margiriou στις Μάιος 18, 2011, 09:54:38 μμ
Έχω δύο set euro proof like το ένα είναι της Ολανδίας και το άλλο είναι της Σλοβενίας σαν ποιότητα αν συγκριθούν με αντίστοιχο proof set που έχω άλλου έτους της Ολανδίας είναι μια κλάση κατώτερη αλλά είναι ανώτερα από τα ευρώ-σετ σε κατάσταση bu. Ελπίζω να βοήθησα.
Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 18, 2011, 10:27:41 μμ
φιλε margiriou,το λεει και η φραση,αν ξερεις αγγλικα,σαν proof,αμα διαβασεις ορολογιες,θα δεις οτι σε μερικα εχουν γινει διαφορες παραλλαγες στην εκτυπωση,οπως τα καμεο,που σημαινει,εκτυπωση υψηλης ποιοτητας σαν σμαλτου.το μοιαζει με proof,εννοει οτι ειναι σε πολλη υψηλη κατασταση,τα πραγματα ειναι απλα,γιατι τα δυσκολευεις μονο σου,γιατι να γραψουν proof like,και οχι κατευθειαν proof.υπαρχει και μια αλλη κατηγορια, που εχει πειραχθει το ειδικο γιαλισμα,η,γενικα, η τεχνικη του proof,και αναφερεται σαν νομισμα με πρωην κατεργασια proof,μηπως εννοεις αυτο?εχω δει τετοια νομισματα,με χαλασμενη επεξεργασια,λογω φθορας,πειραγματος,συσκευασιαςκλπ.ο καταλογος του κραους που εγραψα οπως και αλλοι,εχουν τις διαβαθμισεις που λεμε,μπορεις να τις διαβασεις,σε χαιρετω, και αν εχεις αλλη αποψη ευχαριστως,να την δεχθουμε,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 18, 2011, 10:49:28 μμ
Έχω δύο set euro proof like το ένα είναι της Ολανδίας και το άλλο είναι της Σλοβενίας σαν ποιότητα αν συγκριθούν με αντίστοιχο proof set που έχω άλλου έτους της Ολανδίας είναι μια κλάση κατώτερη αλλά είναι ανώτερα από τα ευρώ-σετ σε κατάσταση bu. Ελπίζω να βοήθησα.συγνωμη φιλε marrgiriou,η απαντηση μου,ηταν για τον φιλο πυρινος.ισως ειμαστε καπου στην μεση,και να εννοει αυτα που λεμε επιμελημενης κοπης,οπως τα δικα σου,γιατι πιστευω,θα εγραφε κατευθειαν τον ορο,σε χαιρετω,και συγνωμη για την βιασυνη μου.φιλικαα,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: margiriou στις Μάιος 18, 2011, 11:38:33 μμ
Εγώ πάλι νομίζω το παίζεις ειδήμων για διαφορά θέματα!!
H απάντηση μου είναι για τον φίλο που είναι καινούργιος και δεν ξέρει από καταστάσεις νομισμάτων.
Οι καταστάσεις είναι BU->PROOFLIΚE->PROOF. Από το χειρότερο στο καλύτερο.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 19, 2011, 02:33:45 μμ
φιλε margiriou,δεν το παιζω ειδημων,αλλα εχω μαθει τριανταπεντε χρονια, που ειμαι συλλεκτης,να ξερω τι διαβαζω.το bu σημαινει διαμαντενιο ακυκλοφορητο,δηλαδη,ακυκλοφορητο επιμελημενης κοπης,και δεν το παιζω,ευχομαι στην ζωη σου ,να γνωρισεις τις εμπειριες και αποψεις μου ,πανω σε αυτο που ονομαζουμε νομισμα.προυφ λαικ, δινουμε τον χαρακτηρισμο,οταν το γιαλισμα ενος νομισματος,ειναι συγκρισιμο με τα προυφ.το BU εινα αμεσως μετα το proof,το pl,ειναι ορος προσθετικος και οχι ορολογια,δηλαδη του προσδιδει κυρος σαν ενφανιση.ενω το BU ειναι τροπος υψηλης(διαμαντενιας)εκτυπωσης.το να υπαρχει εκτυπωση που κανει τα νομισματα να μοιαζουν επιτηδες με proof πιστευω,ειναι αδοκιμο.καθησε και σκεψου το.α)ακυκλοφορητο,β)επιμελημενης κοπης,γ)με ειδικο τροπο γιαλισματοςκαι πιεσεως,αυτες πιστευω ειναι οι ανωτερες εκτιμησεις,το σαν proof δεν μπορω να καταλαβω? τι μεθοδο χρησιμοποιουν.καμουφλαρουν,ενα ακυκλοφορητο εξαιρετικα,να φαινεται σαν proof?αν ειδες μπερδεψα τα γραφομενα σου και σου ζητησα συγνωμη,γιατι δεν εννοουσα εσενα,αλλα εσυ ελαφρα τη καρδια με χαραχτηρισες, οτι το παιζω?ειδημων.μακραν εμου το ποτηριον τουτο,απλως συλλεκτης ειμαι,και ουτε διεκδικω δαφνες εξπερ,σε χαιρετω φιλικα,και ελπιζω να αλλαξεις εντυπωση για το ατομο μου,ουτε ματαιοδοξος ειμαι,ουτε ξερολας,αλλα με την μελετη και την τριβη με τον συλλεκτισμο,νομιζω οτι εχω, οπως ολοι μας την ελευθερια εκφρασεως γνωμης,εκτος αν ενοχλω η θιγω προσωπα,και ειδικα με σενα σου ζητησα συγνωμη,αν εχουμε διαφορετικες αποψεις ας σχολιασουν οι αλλοι φιλοι,ξερω να αποδεχομαι τα λαθη μου,καλο απογευμα γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: okamisa στις Μάιος 19, 2011, 03:55:53 μμ
παιδιά, μια καλόπιστη κουβέντα κάνουμε,  μη γίνεστε επιτιμητικοί!  ;D


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: smartmorpheus στις Μάιος 19, 2011, 05:28:18 μμ
επιτιμητικε ασημακι θα σε μαλωσω...


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: margiriou στις Μάιος 20, 2011, 12:21:55 πμ
καταρχήν μιλάω για ευρώ νομίσματα και ότι λέω τα εχω δει με τα μάτια μου.
το γράφει το ίδιο το νομισματοπείο στην φωτο
Ολλανδία 2003 prooflike http://cgi.ebay.de/Niederlande-offizieller-Euro-KMS-2003-PP-/360335931441?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item53e5b1f831 (http://cgi.ebay.de/Niederlande-offizieller-Euro-KMS-2003-PP-/360335931441?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item53e5b1f831)
Ολλανδία 2010 proof
http://cgi.ebay.de/Niederlande-KMS-2010-PP-1-Cent-2-Euro-/190520739033?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item2c5bebc4d9 (http://cgi.ebay.de/Niederlande-KMS-2010-PP-1-Cent-2-Euro-/190520739033?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item2c5bebc4d9)
Σλοβακία 2009 prooflike
http://cgi.ebay.de/SLOWAKEI-EURO-KMS-2009-PP-PROOFLIKE-ORIGINAL-/350419378486?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item51969f6136 (http://cgi.ebay.de/SLOWAKEI-EURO-KMS-2009-PP-PROOFLIKE-ORIGINAL-/350419378486?pt=M%C3%BCnzen_Medaillen&hash=item51969f6136)Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: pyrinos στις Μάιος 20, 2011, 01:27:16 πμ
Πρώτα από όλα επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σας.
Κατόπιν να παρατηρήσω ότι πιθανώς να υπάρχει κάποια σύγχυση ως πρός τους ορισμούς
ίσως λόγω του ότι είναι δισδιάκριτοι.

Διαβάζοντας διάφορα ιταλικά site νόμιζα ότι η σειρά ήταν

BU -> PROOFLIΚE -> PROOF

έως ότου διάβασα αργότερα σε άλλο ιταλικό site ότι το BU είναι διαφορετικός τύπος κοπής
(που χρησιμοποιούν στην Αμερική η Αγγλία) παραθέτοντας την εξής εικόνα.

(http://i174.photobucket.com/albums/w83/pao1005/brilandun.jpg)

Πραγματικά μπερδέυτηκα.

Μετά ψάχνοντας τα Αυστριακά νομίσματα έπεσα στο «Frosted Proof»

http://www.austrian-mint.at/sondergedenkmuenzen?l=en&muenzeSubTypeId=224&referer=%2Fsondergedenkmuenzen%3Fl%3Den#muenze (http://www.austrian-mint.at/sondergedenkmuenzen?l=en&muenzeSubTypeId=224&referer=%2Fsondergedenkmuenzen%3Fl%3Den#muenze)

Δεν καταλάβαινα τις διαφορές. Πρέπει να υπάρχουν διαφορές.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: pyrinos στις Μάιος 20, 2011, 01:50:54 πμ
Συνεχίζοντας τα ερωτήματα μεγαλώσανε όταν κατέβασα από την Τράπεζα της Ελλάδος
το pdf με τις εκδόσεις.

Σε ορισμένα τρίπτυχα γράφει «Ποιότητα: Επιμελημένη κοπή »

(http://i174.photobucket.com/albums/w83/pao1005/EPIM.jpg)

Σε άλλα τρίπτυχα γράφει «Ποιότητα: Επιμελημένη κοπή (BU)»

(http://i174.photobucket.com/albums/w83/pao1005/BU.jpg)


Δεν ξέρω τι να σκεφτώ
Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: margiriou στις Μάιος 20, 2011, 07:00:03 πμ
H TTE τα Blister (BU) τα ονομάζει επιμελημένη κοπή, όμως είναι τα ίδια τα νομίσματα - ίδια ποιότητα που βγάζει και  στα μασουράκια. Μέχρι τώρα το ελληνικό νομισματοκοπείο (2002-2010) δεν έχει βγάλει ευρώ νομίσματα, όχι αργυρά, από 1c εως 2 ευρώ σε ποιότητα proof. Ειχα μιλήσει παλιά με τον υπευθυνο του τμήματος, ΙΕΤΑ-Minting Division και το θέμα κολλούσε στην υψηλή τιμή. Φέτος στο πρόγραμμα λέει ότι θα βγάλουν proof (1c εως 2 ευρώ). Τέλος να σημειώσω ότι από νομισματοπείο σε νομισματοκοπείο η ποιότητα των νομισμάτων διαφέρει, όσον αναφορά τις παραπάνω βαθμίδες πχ. η ποιότητα του πορτογαλλικού νομισματοκοπείου σε bu (coincards) είναι όντως επιμελημένης κοπής και όχι απλά αναγραφόμενη όπως γράφει η δικιά μας.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 20, 2011, 02:01:08 μμ
παιδια, για να βαλουμε μια σειρα,υπαρχουν οι εξης ορολογιες?1) proof,2) bu,3),unc,au,4)xf,5) vf,6) f,7)vg,8)g,υπαρχει  και μια κατασταση το faiar,που σημαινει οτι ειναι πολυ φθαρμενο, και δεν αξιζει να μπει σε συλλογη,εκτος αν ειναι μεγαλης σπανιοτητας.και απο εκει και περα,ο καθε εμπορος μπορει να βαλει και εναν χαρακτηρισμο,ως προς την ποιοτητα του ειδους?proof- extra cameo,proof like,ef+η και παλι το au,( σχεδον ακυκλοφορητο), το εχω δει σε πολλους χαραχτηρισμους,γιαυτο το βαζω, μαζι με το unc.τωρα το like,η τα + ειναι πιστευω,για να προσδωσουν, ενα καλυτερο βαθμο καταστασης,οπως μερικοι που καποια εξαιρετικα ομορφα και υψηλης καταστασης το ονομαζουν,νομισμα  προς εκθεση,η καπως ετσι?πιστευω να το εχετε δει,και σε μεγαλους οικους δημοπρασιων,heritage,cng,κλπ.αν και παλι κανω συγχωρεστε με,αλλα εγω ακολουθω την σειρα με τις 8 αυτες διαβαθμισεις,απο εκει και περα, καποιος πιο ειδημων μπορει να με διορθωσει,δεν εχω να προσθεσω τιποτα αλλο,και ελπιζω να μην ψαχνουμε να κανουμε, την τριχα-τριχια,γιατι το θεμα δεν θα τελειωση ποτε, χωρις θετικο αποτελεσμα,χαιρετω ολη την παρεα,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: epop στις Μάιος 20, 2011, 04:20:16 μμ
proof ειναι διαδικασια κοπης(γυαλισμενοι δισκοι κτλ) και οχι κατασταση.
ΒU ειναι κατασταση σε νομισματα.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 20, 2011, 05:10:30 μμ
Ακριβως Αναργυρε. Μπορει να  υπαρχει proof κοπη που να ειναι ποιοτητας VF αν υποτεθει οτι καποιοι το κακομεταχειριζοντουσαν. Εχω δικιο?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 21, 2011, 02:45:26 πμ
δηλαδη,αν δεν ειναι ορος ,οταν λεμε, αυτη η σειρα του 1965, ειναι η απλη unc ,δεν πιστευω και σε αυτη η σειρα να κυκλοφορησε,δεν δειχνει διαχωρισμο ορολογιας?,ενω η αλλη ειναι η proof,τι εννοουμαι?αν δεν εννοουμαι κατασταση.εχει πειραξει κανεις νομισμα proof,να δειτε πως θα γινει?αν η σειρα δεν ειναι ετσι ,θα ζητησω συγνωμη ,απο ολους, και θα δηλωσω, οτι γραφω ειναι ανοησιες,και ειμαι ασχετος, το ιδιο ομως επιθυμω και απο εσας, αφου εχετε τεκμηριωμενη γνωμη.proof,ονομαζουμε ενα νομισμα που με καταλληλη,επεξεργασια ,μαλλον ειδικη(γιαλισμα,ειδικο πατημα,κλπ),παραγεται αυτο το αποτελεσμα,αμα πειραχτει χαλαει.να λεμε κανενα αστειο,αλλα καπου να υπαρχει και μια σοβαροτητα.παρτε ενα τετοιο νομισμα, και τριψτε το λιγο πιο δυνατα,οχι σκληρα,εννοειται θα φθαρει, και δειτε πως θα γινει?χαιρετω φιλικα και παλι,και περιμενω αποτελεσματα.γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 21, 2011, 02:57:31 πμ
Ακριβως Αναργυρε. Μπορει να  υπαρχει proof κοπη που να ειναι ποιοτητας VF αν υποτεθει οτι καποιοι το κακομεταχειριζοντουσαν. Εχω δικιο?
φιλε heretic77,αν πεις σε συλλεκτη,οτι εχεις proof VF,ελπιζω να μην σου απαντηση.γιατι ρε παιδια,(συγνωμη ,για το ρε)το λεω λογω οικιοτητας και πιστευω,οτι ειμαστε μια καλοπροαιρετη παρεα,αφου δεν ξερετε κατι, πετατε οτι σας κατεβει,ποιος ο λογος να γινει ετσι? αυτο το νομισμα,που κοβεται με αυτον τον τροπο,για να πλησιασει την τελεια χαραξη?καλυνηχτα σε ολους,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 21, 2011, 03:40:32 πμ
Προφανως δεν καταλαβες τι ειπα..


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 21, 2011, 04:09:20 πμ
Απαντησε μου καθαρα χωρις πολλες περιστροφες. Ενα νομισμα Proof που εχει φθορα απο χρηση, πως ονομαζεται?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 21, 2011, 08:22:04 πμ
Σε αλλο μερος του φορουμ ειχαν γραφτει τα παρακατω τα μεταφερω εδω :
Αγαπητοί φίλοι,
Επειδή πολλές φορές μπλεκόμαστε με τους βαθμούς αξιολόγησης, παραθέτω την επίσημη και κατα περιγραφή Αμερικανική κατάσταση αξιολόγησης.

(P-1) Poor - Barely identifiable; must have date and mintmark, otherwise pretty thrashed.
(FR-2) Fair - Worn almost smooth but lacking the damage Poor coins have.
(G-4) Good - Heavily worn such that inscriptions merge into the rims in places; details are mostly gone.
(VG-8) Very Good - Very worn, but all major design elements are clear, if faint. Little if any central detail.
(F-12) Fine - Very worn, but wear is even and overall design elements stand out boldly. Almost fully-separated rims.
(VF-20) Very Fine - Moderately worn, with some finer details remaining. All letters of LIBERTY, (if present,) should be readable. Full, clean rims.
(EF-40) Extremely Fine - Lightly worn; all devices are clear, major devices bold.
(AU-50) About Uncirculated - Slight traces of wear on high points; may have contact marks and little eye appeal.
(AU-58) Very Choice About Uncirculated - - Slightest hints of wear marks, no major contact marks, almost full luster, and positive eye appeal.
(MS-60) Mint State Basal - Strictly uncirculated but that's all; ugly coin with no luster, obvious contact marks, etc.
(MS-63) Mint State Acceptable - Uncirculated, but with contact marks and nicks, slightly impaired luster, overall basically appealing appearance. Strike is average to weak.
(MS-65) Mint State Choice - Uncirculated with strong luster, very few contact marks, excellent eye appeal. Strike is above average.
(MS-68) Mint State Premium Quality - Uncirculated with perfect luster, no visible contact marks to the naked eye, exceptional eye appeal. Strike is sharp and attractive.
(MS-69) Mint State All-But-Perfect - Uncirculated with perfect luster, sharp, attractive strike, and very exceptional eye appeal. A perfect coin except for microscopic flaws (under 8x magnification) in planchet, strike, or contact marks.
(MS-70) Mint State Perfect - The perfect coin. There are no microscopic flaws visible to 8x, the strike is sharp, perfectly-centered, and on a flawless planchet. Bright, full, original luster and outstanding eye appeal
+

Καί η αντιπαραβολή με τα Ευρωπαικά.


MS   60–70   Uncirculated
AU   50, 53, 55, 58   About Uncirculated
XF   40, 45   Extremely Fine
VF   20, 25, 30, 35   Very Fine
F   12, 15   Fine
VG   8, 10   Very Good
G   4, 6   Good
AG   3   About Good
FA   2   Fair
PR   1   Poor
 


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 21, 2011, 08:45:20 πμ
Εγω αυτο που παρατηρησα ειναι οτι μεσες-ακρες ολοι εχεται δικιο!!
Proof ειναι η διαδικασια κοπης !! Οπως και unc ειναι διαδικασια κοπης!!
Bu ειναι κατασταση αλλα συνδεεται με την διαδικασια κοπης!!
Αναφερθηκε παραπανω οτι ενα νομισμα proof μπορει να ειναι vf!!
Διαφωνω!! Αν ενα χρυσο ή ασημενιο νομισμα το κανει σε κατασταση vf καποιος τοτε δεν ειναι νομισμα αλλα
για να το χαρισει σε ενα παιδακι να παιζει!!
Το proof νομισμα εχει στιπνλο γιαλυστερο πεδιο και σαγρε-αμμοβολισμενο αναγλυφο (φαινεται παραπανω στις φωτο που σηκωσε καποιος φιλος) αν το νομισμα το βγαλεις απο την καψουλα και το πιασεις στα χερια σου καταστραφηκε οπως σωστα ανεφερε και ο Γιαννης!! Εχει παθει ανεπανορθωτη ζημια απο γραμμες!!Παραμενει ομως proof αλλα χαμηλης καταστασης!!
Οι Αμερικανοι που εχουν πολλα proof νομισματα παραγωγη οταν το πιστοποηθεν νομισμα πεσει τρεις τεσσερεις βαθμους κατω του ανωτατου το δινουν πανφθηνα!! Σχεδον τιμη μεταλλου συν εξοδα πιστοποιησης!!
Μονο νομισματα πολυ σπανια μετρανε οταν εχουν μια χαμηλη πιστοποιηση Proof!!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 21, 2011, 08:57:28 πμ
Τα unc νομισματα τωρα βαση των δικων μου συμπερασματων οταν το νομισμα ειναι 64 και πανω αυτοματο μπορεις να το πεις και bu!! Bu ειναι ενα νομισμα το οποιο ειναι λαμπερο!!
Ας παρουμε σαν παραδειγμα τις αλουμινενιες δεκαρες και πενταρες του Παυλου!!
Αν την παρεις πιστοποιημενη στα χερια σου σε ms 61-62 θα δεις οτι εχεις μια ακυκλοφορητη δεκαρα στα χερια σου (αρα unc) αλλα δεν θα δεις πανω τις την γυαλαδα που θα δεις σε μια ms 65!!
Η 65αρα θα την δεις να αστραφτει αρα το νομισμα ειναι bu !!
Αυτο συμβαινει σε ολα τα νομισματα , εφερα σαν παραδειγμα το αλουμινιο επειδει ειναι ποιο δυσκολο σαν νομισμα , το ιδιο συμβαινει και στα νικελινα και στα χαλκονικελινα ή στα μπρουτζινα νομισματα!!

Αυτα πιστευω εγω , διορθωστε με αν κανω λαθος, , , ,


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 21, 2011, 10:08:14 πμ
Αυτο που ειπες Γιωργο οτι ειναι ενα proof  χαμηλης καταστασης, ουσιαστικα αυτο λεω, αν θες μη το ονομαζεις very fine, το ιδιο πραγμα λεμε με αλλα λογια. Εγω δεν ειπα οτι το χαμηλης καταστασης proof εχει αξια. Ειπα οτι αλλο πραγμα η μεθοδος κοπης και αλλο η κατασταση του νομισματος. Proof ειναι η μεθοδος οχι η κατασταση.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 21, 2011, 12:11:38 μμ
Αυτο που ειπες Γιωργο οτι ειναι ενα proof  χαμηλης καταστασης, ουσιαστικα αυτο λεω, αν θες μη το ονομαζεις very fine, το ιδιο πραγμα λεμε με αλλα λογια. Εγω δεν ειπα οτι το χαμηλης καταστασης proof εχει αξια. Ειπα οτι αλλο πραγμα η μεθοδος κοπης και αλλο η κατασταση του νομισματος. Proof ειναι η μεθοδος οχι η κατασταση.
περιμενω απαντηση,γιαννηςτ.γιωργο ο ορος unc,σημαινει ακυκλοφορητο,απο την λεξη στα αγγλικα που την εχου συντμησει,uncirculated ο ορος ειναι απο το αγγλικο βιβλιο, του seaby,ετος εκδοσεως 1929,ελπιζω να συμφωνεις,εκτος και αναγκαστηκα, αλλαξουμε τις ορολογιες μονοι μας,ειναι μια λυση,για να μην γραφουμε πολλα,λακωνιζειν εστιν φιλοσοφειν,χαιρετω,και κλεινω το θεμα εδω,φιλικα,καλημερα,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 21, 2011, 12:58:05 μμ
Απαντησε μου καθαρα χωρις πολλες περιστροφες. Ενα νομισμα Proof που εχει φθορα απο χρηση, πως ονομαζεται?
σου απαντησα πρωην proof,περιμενω δικη σου απαντηση χωρις περιστροφες οπως λες και εσυ?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 21, 2011, 02:28:37 μμ
Εγω τι να απαντησω?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 21, 2011, 03:18:43 μμ
εδω εχεις δικιο,εγω παντως απαντησα,καλο μεσημερι,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 21, 2011, 03:55:38 μμ
Δε καταλαβαινω ποια ειναι η ερωτηση


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 21, 2011, 04:11:10 μμ
Βρε παιδια με κανατε και γελασα!! Πρωην proof??  :D :D :D
Αυτο το ειχα ξανακουσει καοτε αλλα δεν θυμαμαι που!! Παλι γελια καναμε!!  :D :D :D
Λοιπον τα proof νομισματα ειναι ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ  συμφωνουμε εδω??
Ειναι ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ δεν ειναι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ !!
Αμα συμφωνουμε εδω ολοι το θεμα κλεινει!!
Στο proof μπορεις να παιξεις 10 βαθμους απο πανω (το μεγιστο) εως το κατωτατο!!
Δεν ειναι νομισματα κυκλοφοριας να τα βρεις σε g , vg , f , vf, xf κτλ κτλ!!
Τα proof νομισματα τα βρισκουμε μεσα σε μπλιστερ , καψουλες ή σλαμπ μεσα και δεν τα πειραζουμε!!
Αρα μενουν για παντα proof και η κατασταση τους συνηθως ειναι απιαστα!! Δεν τα εχει πιασει κανενα χερι!!
Και οποιοι τα πιανουν στα χερια τους κακο του κεφαλιου τους κανουν!!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Μάιος 21, 2011, 05:28:42 μμ
Αν θεωρητικα παντα, καποιος τα χρησιμοποιησει και τα πιασει, τοτε θα φθαρουν. Οποτε πρεπει να μπει προσδιοριστικος χαρακτηρισμος για την κατασταση τους.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vangelis στις Μάιος 21, 2011, 07:42:33 μμ
Ειναι ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ δεν ειναι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ !!


Θεωρητικά όμως έχουν νόμιμη ισχύ και μπορούν να κυκλοφορήσουν και να φθαρθούν κανονικά.

Παιρνουν βαθμους και κάτω από το 60. Τοτε θεωρούνται circulated proofs. Το proof ειναι τρόπος κοπής και χαρακτηριζει καποια νομισματα. Αν ήταν κατασταση τότε ολα τα νομίσματα θα έπρεπε να είχαν και proof κατασταση.

http://www.cointalk.com/t168695/ (http://www.cointalk.com/t168695/)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 22, 2011, 03:16:09 πμ
Ειναι ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ δεν ειναι ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ !!


Θεωρητικά όμως έχουν νόμιμη ισχύ και μπορούν να κυκλοφορήσουν και να φθαρθούν κανονικά.

Παιρνουν βαθμους και κάτω από το 60. Τοτε θεωρούνται circulated proofs. Το proof ειναι τρόπος κοπής και χαρακτηριζει καποια νομισματα. Αν ήταν κατασταση τότε ολα τα νομίσματα θα έπρεπε να είχαν και proof κατασταση.

[url]http://www.cointalk.com/t168695/[/url] ([url]http://www.cointalk.com/t168695/[/url])
γιατι επιμενεις?το proof,αμα ερθει στην κυκλοφορια,παυει να ειναι proof,και λεγεται απο κατασταση proof,γιαυτο εγραψα στον φιλο μου τον heretik77,χωρις πολλες περιστροφες -πρωην -δεν υπαρχουν καταστασεις σε αυτα τα νομισματα,την ονομαστικη αξια δεν την χανει,αλλα σιγουρα χανει την εμπορικη, που ειναι πολυ υψηλοτερη,αμα χαλασει  η τεχνικη αυτη,παμε και αγοραζουμε αλλο,πιασε αρκετες φορες ενα τετοιο,να δεις πως θα γινει?σε χαιρετω,οπως και ολη την παρεα,τα ειπε ολα ο γιωργος,μην το κουραζουμε αλλο,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 22, 2011, 09:15:49 πμ
Και αυτο που λεει ο Βαγγελης ειναι σωστο :
<Θεωρητικά όμως έχουν νόμιμη ισχύ και μπορούν να κυκλοφορήσουν και να φθαρθούν κανονικά.>
Οντως καποιος μπορει να παρει ενα δεκαευρο ασημενιο prrof και να παει στον μπακαλη της γειτονιας του ή σε ενα δημοσιο ταμειο οπως της ΔΕΗ πχ και να πληρωση τον λογαριασμο αλλα σαν νομισμα δεκα ευρων !!
Καταρχην αυτο μπορει να γινει μονο θεωρητικα (αν και στεκει νομικα) διοτι το δεκαευρο το ασημενιο το εχεις αγορασει 40 ευρω!! Ποιος τρελος λοιπον θα παει να το δωση για δεκα??

Απο την αλλη αν βρισκοταν καποιος τρελος να το εκανε πολυ θα ηθελα να εβλεπα τα μουτρα του ταμεια που κατα 95% θα του ειναι αγνωστο και το νομισμα και ο νομος!! Της κακομοιρας θα γινοταν  :D :D ;DΤίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vangelis στις Μάιος 22, 2011, 11:01:29 πμ
Τα παρακατω εχουν πιστοποιηση ως proof με χαμηλους βαθμους:

PR-45

(http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqV,!lkE2EPD5%28NvBNreI8EzZw~~0_12.JPG)
http://cgi.ebay.com/1856-FLYING-EAGLE-1c-PR45-PCGS_W0QQitemZ310313099585QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:US:102?clk_rvr_id=234161870195 (http://cgi.ebay.com/1856-FLYING-EAGLE-1c-PR45-PCGS_W0QQitemZ310313099585QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:US:102?clk_rvr_id=234161870195)


PR-40

http://coins.ha.com/common/view_item.php?Sale_No=460&Lot_No=868 (http://coins.ha.com/common/view_item.php?Sale_No=460&Lot_No=868)


PR-35

http://www.pcgs.com/SETREGISTRY/MemberImageGallery.aspx?m=31337&s=84787 (http://www.pcgs.com/SETREGISTRY/MemberImageGallery.aspx?m=31337&s=84787)

PR-30

http://coins.ha.com/common/view_item.php?Sale_No=1143&Lot_No=4003#Photo (http://coins.ha.com/common/view_item.php?Sale_No=1143&Lot_No=4003#Photo)


Ολα τα παραπανω εχουν φθορα απο χρηση και εχουν πιστοποιηθει ως proof.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: herakliotis στις Μάιος 22, 2011, 11:17:59 πμ
Παραμενει ομως proof αλλα χαμηλης καταστασης!!
Οι Αμερικανοι που εχουν πολλα proof νομισματα παραγωγη οταν το πιστοποηθεν νομισμα πεσει τρεις τεσσερεις βαθμους κατω του ανωτατου το δινουν πανφθηνα!! Σχεδον τιμη μεταλλου συν εξοδα πιστοποιησης!!
Μονο νομισματα πολυ σπανια μετρανε οταν εχουν μια χαμηλη πιστοποιηση Proof!!
Αυτα ελεγα παραπανω, σας δειχνω τωρα ενα κοινο νομισμα Αμερικανικο ευρειας κυκλοφοριας!!
Αυτο το νομισμα αν παρει βαθμο 65-66 για τους Αμερικανους ειναι ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!
Το δινουν παθφηνα σε σχεση με ενα 68-69αρη!!
Αν δε το κατεβασεις σε κατασταση XF-AU τοτε γιαυτους ειναι για λιωσημο!!
Γιατι υπαρχουν πληθωρα νομισματων!!
Μονο σε σπανιωτητες μετρανε για τους Αμερικανους χαμηλοι βαθμοι σε proof νομισματα!!
Kαι ειναι λογικο διοτι καποια απο τα νομισματα που μας εδειξε ο Βαγγελης ειναι δυσευρετα αν δεν απατωμε!!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Μάιος 22, 2011, 12:15:41 μμ
αυτα τα νομισματα ειναι οντως δυσευρετα,γιατι οπως γραφει ο οικος heritage,για το δολλαριο,του 1836, σε πρωην proof κατασταση,τεθηκε σε κυκλοφορια,οπως και τα υπολοιπα,που αναφερει,ο φιλος vangelis,οι βαθμοι μπαινουν για να δειξουν, σε τι βαθμο βρισκονται τωρα.εχουν σχεση αυτα τα νομισματα με την επεξεργασια των proof?δειτε το δολλαριο του γιωργου, και συγκρινετε την σχεση που εχουν?που ειναι η ματ επιφανεια του ενος και η  αντιθεση(λαμψη),και δειτε τα υπολοιπα που ξαναγιναν φυσιολογικα νομισματα,αφου εφυγε η επεξεργασια.αν ο αμερικανος πηγε με το σπανιο με ευθυγραμιση μεταλλιου proof και ψωνισε, φυσικα εφυγε η proof κατεργασια του,οχι παντου αν προσεξετε,και αναγκαστικα επεσε και ο βαθμος.τωρα οσο για την σπανιωτητα, και την τιμη?παντως οταν ενα κερμα εχει εκδωθει νομιμα, απο εναν κρατικο φορεα,η τιμη  που αναγραφει ισχυει,τωρα αν εσεις, πατε με proof,bu,κλπ δεκαευρα να αγορασετε αντικειμενα,μην περιμενετε,απο τον μαναβη,η τον χασαπη,να βγαλει τιμοκαταλογο του στρατουδακη, η οποιουδηποτε συγγραφεα νομισματικων βιβλιων,το πολυ πολυ,απο αφελεια,να μην τα δεχτει.οποιος καταλαβε,καταλαβε,απλως καντε συγκριση των νομισματων που ανεφερα,πιστευω,το θεμα να κλειση,εγω δεν ξαναγραφω,γιαυτο το θεμα,αρχιζω και βαριεμαι και τον εαυτο μου.καλο μεσημερι σε ολην την παρεα,και ο καθενας οτι καταλαβε,παντα φιλικα.γιαννηςτ.ΥΓκοιταξτε σε ενα που εχει μεινει αρκκετη κατερργασια,πηρε βαθμο 64.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: rakosyllekths στις Οκτώβριος 03, 2011, 06:55:32 μμ
Σε αλλο μερος του φορουμ ειχαν γραφτει τα παρακατω τα μεταφερω εδω :
Αγαπητοί φίλοι,
Επειδή πολλές φορές μπλεκόμαστε με τους βαθμούς αξιολόγησης, παραθέτω την επίσημη και κατα περιγραφή Αμερικανική κατάσταση αξιολόγησης.

(P-1) Poor - Barely identifiable; must have date and mintmark, otherwise pretty thrashed.
(FR-2) Fair - Worn almost smooth but lacking the damage Poor coins have.
(G-4) Good - Heavily worn such that inscriptions merge into the rims in places; details are mostly gone.
(VG-8) Very Good - Very worn, but all major design elements are clear, if faint. Little if any central detail.
(F-12) Fine - Very worn, but wear is even and overall design elements stand out boldly. Almost fully-separated rims.
(VF-20) Very Fine - Moderately worn, with some finer details remaining. All letters of LIBERTY, (if present,) should be readable. Full, clean rims.
(EF-40) Extremely Fine - Lightly worn; all devices are clear, major devices bold.
(AU-50) About Uncirculated - Slight traces of wear on high points; may have contact marks and little eye appeal.
(AU-58) Very Choice About Uncirculated - - Slightest hints of wear marks, no major contact marks, almost full luster, and positive eye appeal.
(MS-60) Mint State Basal - Strictly uncirculated but that's all; ugly coin with no luster, obvious contact marks, etc.
(MS-63) Mint State Acceptable - Uncirculated, but with contact marks and nicks, slightly impaired luster, overall basically appealing appearance. Strike is average to weak.
(MS-65) Mint State Choice - Uncirculated with strong luster, very few contact marks, excellent eye appeal. Strike is above average.
(MS-68) Mint State Premium Quality - Uncirculated with perfect luster, no visible contact marks to the naked eye, exceptional eye appeal. Strike is sharp and attractive.
(MS-69) Mint State All-But-Perfect - Uncirculated with perfect luster, sharp, attractive strike, and very exceptional eye appeal. A perfect coin except for microscopic flaws (under 8x magnification) in planchet, strike, or contact marks.
(MS-70) Mint State Perfect - The perfect coin. There are no microscopic flaws visible to 8x, the strike is sharp, perfectly-centered, and on a flawless planchet. Bright, full, original luster and outstanding eye appeal
+

Καί η αντιπαραβολή με τα Ευρωπαικά.


MS   60–70   Uncirculated
AU   50, 53, 55, 58   About Uncirculated
XF   40, 45   Extremely Fine
VF   20, 25, 30, 35   Very Fine
F   12, 15   Fine
VG   8, 10   Very Good
G   4, 6   Good
AG   3   About Good
FA   2   Fair
PR   1   Poor
 

ΜΣ66 ΕΩΣ ΜΣ69 ΛΑΜΠΡΟ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ,BRILLIANT UNCIRCULATED KAI OXI BRIGHT
ΜΣ64 ΕΩΣ ΜΣ65 ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΟ,UNCIRCULATED
ΜΣ60 ΕΩΣ ΜΣ63 ΚΑΛΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ,GOOD EXTRA FINE.
AU55  EOS AU58  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ,EXTRA FINE
XF45  EOS AU53  POLY KALO,GOOD VERY FINE.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΣΥΛΛΕΞΙΜΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ.

ΕΑΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΟΦ EAGLE ME KAPOIO ELLHNIKO ANTISTOIXHS PERIODOY(1986) TOTE UA PREPEI NA TO SYGKRINOYME ME XILIARIKO OLYMBIADAS LOS ANGELES 1984


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: ukobke στις Ιανουάριος 26, 2012, 12:11:40 μμ
Παρατηρείστε ΟΛΟΙ την αξιολόγηση του Βασίλη. MS60- MS63. Εξαιρετικό.

Απλά πρέπει να τονιστεί σε όλους τους συλλέκτες ότι η έννοια του ακυκλοφόρητου ξεκινάει από εκεί άσχετα εάν αναφέρονται σε κάποιες ταμπέλες MS.

Πραγματικά ασπάζομαι και επικροτώ τη διαβάθμηση όπως την έθεσε ο Βασίλης.


(Υ.Γ. Οι παλιοί συλλέκτες απέρριπταν την έννοια και αξιολόγηση του AU. Έλεγαν "τι πάει να πει AU? Όπως λέμε ολίγον έγκυος?. Ένα νόμισμα ή θα είναι ακυκλοφόρητο ή δεν θα είναι". Δεν αποδέχονταν ειδικά για αυτή τη κατηγορία ενδοιάμεσες έννοιες.)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Ιανουάριος 26, 2012, 12:31:04 μμ
Ο ορισμος του ακυκλοφορητου ποιος ειναι? Νομιζω εδω υπαρχει ασαφεια.
Αν ενα ακυκλοφορητο θεωρειται το νομισμα χωρις φθορα, τοτε και το 60 ακυκλοφορητο ειναι.
Αν το ακυκλοφορητο θεωρειται να εχει και λουστρο,ελαχιστα bag marks, πατινα, eye appeal κλπ, ο βαθμος ανεβαινει.
Δηλαδη ενα 63αρι νομισμα εχει φθορα ή οχι?
Τα bag marks, τα χτυπηματα απο το νομισματοκοπειο δε νομιζω να θεωρουνται φθορα απο κυκλοφορια.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Ιανουάριος 26, 2012, 01:23:01 μμ
ο ορισμος του ακυκλοφορητου, νομιζω οτι απευθυνεται σε νομισματα,που δεν εχουν βγει,στην καθημερινη χρηση της αγορας,που ειναι και ο βασικος, σκοπος τους.περα απο εκει,υπαρχουν (προσωπικη αποψη παντα),διαφορες κατηγοριες ακυκλοφορητων.πρωτα, αυτα που βγαζει η τραπεζα,και τα τοποθετει στα συνηθισμενα ρολα,( συσκευασιες-μασουρια-κυλινδρικες),που ομως εχουν σημαδια ανεπαισθητα, σιγουρα,απο την κοπη τους, μεχρι την συσκευασια.μετα ειναι αυτα, που προοριζονται για συλεκτες,τα οποια ειναι πιο προσεγμενα,δεν πεφτουν βιαστικα απο την μηχανη παραγωγης οπως τα πρωτα,και προσεχονται για πιθανα σημαδια.τελος, ειναι τα επιμελημενης κοπης,δηλαδη,proof,BU,,ULTRA CAMEO,και διαφορες αλλες κατηγοριες συλλεκτικων νομισματων,με τις αναλογες διαδικασιες καθε φορα, ωστε να ανταποκρινονται, στον σκοπο τους.ειδικοι δισκοι,στιλβωμενες επιφανειες,ειδικοι ιμαντες,για αποφυγη φθορων,κλπ.τωρα αναλογως την κατηγορια πρεπει να μπαινει και ο βαθμος,η, ο προσδιορισμος,και η καταλληλη συσκευασια.σιγουρα πιο ενημερωμενοι φιλοι, θα εχουν περισοτερες γνωσεις και στοιχεια,αλλα πανω κατω,αυτες ειναι οι διαφορες ακυκλοφορητου με αλλο,συν τις ταλαιπωριες που παθαινουν απο τους συλλεκτες, πεσιματα,καθαρισματα απο τυχον σκονες,η ξενα στοιχεια,αποθηκευση,κλπ.χαιρετω,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: ukobke στις Ιανουάριος 26, 2012, 01:42:54 μμ
Ο giannist εξέφρασε την απλή λογική με σωστό τρόπο.

Πέρα απ όλα βέβαια, είναι η υποκειμενική κρίση και εμπειρία του συλλέκτη.

Σε άλλο topic έγινε συζήτηση για την αξιολόγηση ενός 20Δ του 1884.

Εάν πάρεις αυτά που έχουν πιστοποιηθεί από MS60-63  θα παρατηρήσεις ότι δεν έχουν καμμιά σχέση με MS δηλαδή ακυκλοφόρητα. Η φθορά είναι έντονη σε πολλά σημεία.

Ο Βασίλης που συμφώνησα με την διαβάθμηση που έβαλε, περιλαμβάνει και την εμπειρία του συλλέκτη.

Παράδειγμα: Εάν εγώ έχω ένα εικοσάρικο του 1884 MS62 και εσύ το θεωρεις ακυκλοφόρητο και εγώ XF, θα γίνει μια καλή συναλλαγή και με τους δυο μας ευχαριστημένους.
Αντίθετα, εάν εγώ θέλω να αγοράσω εικοσάρικο του 1884 ακυκλοφόρητο, κι εσύ έχεις το MS62, τότε δεν θα τα βρούμε ποτέ.

Η διαβάθμιση όμως των έμπειρων συλλεκτών είναι αυτή που ανέφερε ο Βασίλης. 


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Ιανουάριος 26, 2012, 03:46:27 μμ
η αληθεια ειναι παντως,οτι η υποκειμενικοτητα παιζει μεγαλο ρολο,στις τιμες των νομισματων.οταν καποιο ειναι δικο μας,η ξενο?πριν λιγα χρονια,που λεφτα υπηρχαν,και σημερα δεν κουνιεται φυλλο στην αγορα?και αλλα πολλα,που ενω ολοι πανω κατω, τα γνωριζουμε,προσπαθουμε να κανουμε, το ασπρο μαυρο.το πρωτο 20ρικο του 84, το εχα παρει σε vf,αρκετα αλμυρα,λογω εποχης,σημερα βλεπω,οτι βρισκεις φθηνα σε καταστασεις,που αλλοτε θα τα αγοραζες πανακριβα.παντως η εκτιμηση ενος 20ρικου του 84,ειναι δυσκολη υποθεση,και ειδικα, με μαιανδο θυρεου,μαλλι,μουστακι,και χωρις φθορες,ειναι πολλη δυσκολη αγορα.παντως αυτο που κατεβασε ο βασιλης,οπως και το αλλο,ηταν πανεμορφα,και σπανιας καταστασης, 20ρικα.χαιρετω,γιαννηςτ.υγ.ισως και η τεχνικη κοπης, ενος νομισματος,να αλλαζει και τις ανοχες μας,ως προς τις καταστασεις,οπως οι καποδιστριες,τα αργυρα κρητικα,κλπ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: rakosyllekths στις Ιανουάριος 26, 2012, 06:16:58 μμ
to eikosariko toy 1884 ακυκλοφορητο ειναι σπανιο.
Πιο ευκολα βρισκεις 10αρικο 1876 ακυκλοφορητο παρα 20αρικο 1884.
Αυτα τα σκουπιδια που φερουν ΜΣ62 ειναι για κλαματα ,και ιδιαιτερα της NGC.
Αυτο γιατι τα εικοσαρικα με το μεγαλο τιραζ κυκλοφορουσαν και ο κοσμος τοτε συναλασοταν με αυτα,εν αντιθεση με τα δεκαρικα η ταλληρα με το μικρο τιραζ τα οποια φυλαχθηκαν ως ενθυμια.
Οπως και η εικοσαρα του 1893 ,δεν υπαρχει ακυκλοφορητη εκτος δυο μεμονομενων εξαιρεσεων που επιβεβαιωνουν τον κανονα.

 Για τον αδαη συλλεκτη που θελει ντε και καλα εικοσαρικο χρυσο στην συλλογη παρολο που δεν ξερει,ας αγορασει ενα pcgs ms63 για να σωσει τουλαχιστον τα λεφτα του και να μην μετανοιωση μεθαυριο για λανθασμενη αγορτου,οταν μεθαυριο θα αρχισει να φευγει η τσιμπλα απο το ματι(εαν φυγει ποτε)και καταλαβει οτι εγινε βορα στα χερια αρπακτικων τπου του πουλησαν φυκια για μεταξωτες κορδελες.

Το πιο σπανιο χρυσο απο αυτα του Γεωργιου Α σε ακυκλοφορητο ειναι το 20αρικο του 1876 και μετα το 50αρικο του 1876.

Εχω δει μονον δυο ακυκλοφορητα 50αρικα 1876 και ενα προοφ,αντιθετως εχω δει πανω απο εικοσι 50αρικα 1876 good very fine kI ΟΡΙΣΜΕΝΑ good extremely fine.
εικοσαρικα 1876 εχω δει πανω απο 300 extra fine kai katv και μονον ενα ακυκλοφορητο.
Απο το 1999 που αγορασα το πρωτο μου εικοσαρικο 1876 βφ μεχρι και σημερα.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vs(g)oldcoins στις Ιανουάριος 26, 2013, 03:23:59 μμ
Αν προσέξουμε τα νομίσματα μας, στην επιφάνεια τους υπάρχουν μικρές γραμμές με ακανόνιστη κατεύθυνση (surface hairlines).Ανάλογα με την έκτασή τους επηρεάζουν και την βαθμολογία ενός νομίσματος από τις εταιρίες πιστοποίησης.
Γνωρίζει κανείς πότε ένα νόμισμα χαρακτηρίζετε ως AU details  surface hairlines?
Υπάρχουν κάποιοι κανόνες?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: GKCollect στις Ιανουάριος 26, 2013, 03:31:09 μμ
Αν η πατίνα του είναι "φτιαχτή" ή είναι απροσδιόριστης προέλευσης τότε σε αυτήν την περίπτωση συνήθως δεν παίρνει "καθαρό" βαθμό και αναφέρετε η γενική του κατάταξη σαν UNC,AU,XF κλπ Details.
Όταν έχει hairlines τόσες που να υποδηλώνουν ότι έχει ή είχε καθαριστεί ή όταν δεν μπορούν να μετρηθούν δια γυμνού οφθαλμού αλλά φαίνονται με φακό αναφέρεται το Hairlines.
Σε περίπτωση που φαίνεται καθαρά ότι έχει καθαριστεί τότε αναφέρεται το Cleaned.
Αν έχει "ζημιές" που προκλήθηκαν από το περιβάλλον αναφέρεται το Environmental Damage.
Αν έχει ξυθεί αρκετά αναφέρεται το Scrtached (σκέτο ή με προσδιορισμό Harshly κλπ)

Φυσικά υπάρχουν πολλοί προσδιορισμοί για την κατάσταση ενός νομίσματος και φυσικά αμέτρητοι συνδυασμοί των προσδιορισμών αυτών. Αλλά οι συνήθεις είναι οι παραπάνω.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vs(g)oldcoins στις Ιανουάριος 26, 2013, 03:56:33 μμ
Η ερώτηση μου αφορά μόνο τις hairlines οι οποίες δεν έχουν προκληθεί από καθάρισμα αλλά από την καθημερινή επαφή των νομισμάτων με διάφορες επιφάνειες. Σε όλα τα νομίσματα που έχω δει και τα οποία έχουν πάρει βαθμό, υπάρχουν hairlines, τόσες που δεν μπορούν να μετρηθούν… φυσικά δεν είναι όλες ορατές με γυμνό μάτι…χρειάζεται καλός φωτισμός και να δούμε το νόμισμα υπο συγκεκριμένη γωνία.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: coll στις Ιανουάριος 26, 2013, 04:02:24 μμ
Συναδελφε θα εκφρασω αποψη και αν  κανω λαθος ας διορθωθω.
Ο ορος hairlines δεν χρησιμοποιειται γαι να δηλωσει κτυπηματα απο χρηση αλλα απομειναρια καθαρισμου.
Αυτες δεν ειναι αναγκη να φαινονται με γυμνο ματι αλλα απλα να φαινονται  με οποιο τροπο ωστε να θεωρηθει οτι εχει γινει προσπαθεια καθαρισμου. Οι γρανζουνιες λεγονται scraches


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Οκτώβριος 28, 2013, 08:11:55 μμ
Σχετικά με τα PROOF, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χρησιμοπιεί τον όρο "υποδειγματικής κοπής". Νομίζω ότι μπορούμε να το καθιερώσουμε.

Δεν μας μπερδεύει με τα δοκίμια. Μπορούμε να αποκαλούμε τα νομίσματα "υποδείγματα" και αυτό δεν απέχει από την ουσία, αφού ο τρόπος κατασκευής τους δίνει σημασία στην ποιότητα.

Υπάρχουν βέβαια και τα διάφορα piedforts και δεν συμμαζεύεται που μπορούν να ονομαστούν "υποδείγματα" ή
"υποδειγματικής κοπής", αλλά... ας κάνουμε μια αρχή και βλέπουμε...


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: milou στις Οκτώβριος 28, 2013, 09:58:22 μμ
Επιμελημενης κοπης λεγονται στο συλλεκτικο κοσμο Γιωργο!!Εσυ μπορεις φυσικα να τα αποκαλεις οπως θες!!  >:( >:( >:(


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Οκτώβριος 28, 2013, 10:25:48 μμ
Τα PROOF ή τα piedfort; Με μπέρδεψες.

Αν εννοείς τα piedfort... επιμελημένης κοπής είναι είτε νομίσματα κυκλοφορίας με "προσεγμένη εκτύπωση" για συλλέκτες κλπ ή συλλεκτικά "τύπου UNC" πάλι με "προσεγμένη εκτύπωση".

Τα piedfort (ίσως όχι πάντα) είναι ειδικές εκδόσεις νομισμάτων κυκλοφορίας με πιο χοντρό δίσκο για λόγους επίδειξης, για δώρα σε επίσημους, για συλλέκτες κλπ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: wavelet στις Οκτώβριος 28, 2013, 11:03:44 μμ
Τα proof εννοεί ο Γιάννης.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Οκτώβριος 28, 2013, 11:07:43 μμ
Είμαι τόσο "άντε, γεια";;;;

ΟΚ, ευχαριστώ...

-----------------------------------------------------------------------------

Πάντως, από περιέργεια έκατσα να τσεκάρω την Τράπεζα της Ελλάδος:

- Στο τρίπτυχο του Παπανικολάου "επιμελημένη σειρά + 10 ευρώ proof like" < χωρίς παύλα
- Τη Σαντορίνη (2012) "επιμελημένη σειρά" (τη Δήλο 2013 "λαμπρή ακυκλοφόρητη")
- Χρυσά και ασημένια 2012-13 "proof" (εκτός Παπανικολάου, για την Πέλλα δεν λέει τίποτα).
- Τις σειρές σε κασετίνες 2012-13 "proof"
Πιο πίσω δεν πήγα.

Στην "πιάτσα" όλα "επιμελημένη κοπή" τα λένε; Κάτι έμαθα σήμερα...

(συγγνώμη για τα πολλά σχόλια, θέλω τον χρόνο μου να το χωνέψω...)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: wavelet στις Οκτώβριος 29, 2013, 09:24:05 πμ
Πάντως προσωπικά εγώ αντιλαμβάνομαι, αφού ζω και στην Κύπρο,

Proof: Υποδειγματική κοπή

Proof like: Επιμελημένη κοπή

Brilliant Uncirculated: Λαμπρή ακυκλοφόρητη κοπή

Αλλά στη Ελλάδα νομίζω η ΤτΕ δεν δίνει ελληνική ορολογία στα proof.

Πολλοί τα ονομάζουν επιμελημένη κοπή, νομίζω.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: GKCollect στις Οκτώβριος 29, 2013, 01:00:58 μμ
Οι χαρακτηρισμοί Prooflike και  Brilliant Uncirculated (Λαμπρό ακυκλοφόρητο) δεν έχουν να κάνουν με τον τρόπο κοπής και τα υλικά, αλλά με την ποιότητα. Μπορεί να υπάρξει τέτοια ποιότητα ακόμη και σε 'κοινά' νομίσματα κυκλοφορίας.

Υπάρχει η Κανονική Κοπή και η Επιμελημένη Κοπή.
Στην περίπτωση των Proof, έχουμε Επιμελημένη Κοπή με τρόπο Proof. Δεν υπάρχει μετάφραση για τον όρο Proof, επειδή είναι 'δανεισμένος' τεχνικός όρος (ορολογία) που αναφέρεται στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: milou στις Οκτώβριος 29, 2013, 01:33:17 μμ
Οι χαρακτηρισμοί Prooflike και  Brilliant Uncirculated (Λαμπρό ακυκλοφόρητο) δεν έχουν να κάνουν με τον τρόπο κοπής και τα υλικά, αλλά με την ποιότητα. Μπορεί να υπάρξει τέτοια ποιότητα ακόμη και σε 'κοινά' νομίσματα κυκλοφορίας.

Υπάρχει η Κανονική Κοπή και η Επιμελημένη Κοπή.
Στην περίπτωση των Proof, έχουμε Επιμελημένη Κοπή με τρόπο Proof. Δεν υπάρχει μετάφραση για τον όρο Proof, επειδή είναι 'δανεισμένος' τεχνικός όρος (ορολογία) που αναφέρεται στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

+1000000000


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Οκτώβριος 29, 2013, 04:42:31 μμ
Ένα μεγάλο μέρος του "προβλήματος" το έχει δημιουργήσει η Τράπεζα τηε Ελλάδος με τον "ερασιτεχνισμό" της. Χαρακτηριστικότερο από όλα είναι το 10ευρο 2003 για την ελληνική προεδρία. Ως μεμονωμένο νόμισμα το λέει "proof", ενώ ως μέρος του τρίπτυχου το λέει "επιμελημένης κοπής". Νομίζω ότι είναι το ίδιο νόμισμα (διορθώστε με αν κάνω λάθος).

Οι χαρακτηρισμοί Prooflike και  Brilliant Uncirculated (Λαμπρό ακυκλοφόρητο) δεν έχουν να κάνουν με τον τρόπο κοπής και τα υλικά, αλλά με την ποιότητα. Μπορεί να υπάρξει τέτοια ποιότητα ακόμη και σε 'κοινά' νομίσματα κυκλοφορίας.

Υπάρχει η Κανονική Κοπή και η Επιμελημένη Κοπή.
Στην περίπτωση των Proof, έχουμε Επιμελημένη Κοπή με τρόπο Proof. Δεν υπάρχει μετάφραση για τον όρο Proof, επειδή είναι 'δανεισμένος' τεχνικός όρος (ορολογία) που αναφέρεται στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Σχετικά με τα υλικά, έχω την εξής απόρία: Οι σειρές proof σε κασετίνα δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές με τα νομίσματα κυκλοφορίας; Αν τα βάλεις σε αυτοματο πωλητή δεν θα τα αναγνωρίσει κανονικά;


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: GKCollect στις Οκτώβριος 29, 2013, 04:47:11 μμ
Σχετικά με τα υλικά, έχω την εξής απόρία: Οι σειρές proof σε κασετίνα δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες προδιαγραφές με τα νομίσματα κυκλοφορίας; Αν τα βάλεις σε αυτοματο πωλητή δεν θα τα αναγνωρίσει κανονικά;

Έχουν τις ίδιες προδιαγραφές, αλλά αναφέρομαι στους δίσκους και στις μήτρες, που γίνεται ειδική προεργασία, στην ταχύτητα εκτύπωσης και στο 'βάρος' που χτυπά η πρέσα. Όλα μαζί αυτά δίνουν το αποτέλεσμα... Proof.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Νοέμβριος 04, 2013, 05:09:35 μμ
Συνέχεια στις απορίες μου. Αυτό το νόμισμα πώς χαρακτηρίζεται; Δεν είναι ούτε απλώς "ακυκλοφόρητο", ούτε βέβαια proof.

Αν σλαμπαριστεί, τι μπορεί να του γράψουν (με την προϋπόθεση ότι είναι σε τέλεια κατάσταση); Κάτι σε MS-70;

Λεπτομέρεια: Υπάρχει μια ένσταση αν είναι νόμισμα ή μετάλλιο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό.

ΥΓ Συγγνώμη που μου βγήκαν τεράστιες οι φωτογραφίες...


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: GKCollect στις Νοέμβριος 04, 2013, 05:42:58 μμ
Συνέχεια στις απορίες μου. Αυτό το νόμισμα πώς χαρακτηρίζεται; Δεν είναι ούτε απλώς "ακυκλοφόρητο", ούτε βέβαια proof.

Αν σλαμπαριστεί, τι μπορεί να του γράψουν (με την προϋπόθεση ότι είναι σε τέλεια κατάσταση); Κάτι σε MS-70;

Λεπτομέρεια: Υπάρχει μια ένσταση αν είναι νόμισμα ή μετάλλιο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό.

ΥΓ Συγγνώμη που μου βγήκαν τεράστιες οι φωτογραφίες...

Αν υποθέσουμε ότι είναι νόμισμα και έχει την τέλεια κοπή, τότε θα πάρει MS 70. Θα μπορούσε να πάρει και τον χαρακτηρισμό Prooflike, δηλαδή MS 70 PL.
Στην πιστοποίηση νομισμάτων, πρώτα μπαίνει η κατηγορία (MS ή PR) και μετά ο βαθμός... συνεχόμενα μπορεί να μπει και κάποιος χαρακτηρισμός (PL, RD, RB κλπ)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vaspyr21 στις Νοέμβριος 04, 2013, 05:55:57 μμ
Υ.Γ. Συγγνώμη που μου βγήκαν τεράστιες οι φωτογραφίες...

Αγαπητέ φίλε,τις μάζεψα λίγο για να το βλέπουμε το νόμισμα/μετάλλιο καλύτερα ;)
Φιλικά Βασίλης :) :)

(http://imageshack.us/scaled/large/826/gkaf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/826/gkaf.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/large/14/j5jn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/j5jn.jpg/)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Νοέμβριος 04, 2013, 08:23:34 μμ
Νομίζω ότι βρήκα ένα τέτοιο.

http://www.pcgs.com/Pop/ValueView.aspx?s=169935 (http://www.pcgs.com/Pop/ValueView.aspx?s=169935)

Μπορούμε να το δούμε κάπως;


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: georok στις Νοέμβριος 05, 2013, 04:50:33 μμ
To τρίπτυχο του Παπανικολάου έχει 10 ευρώ proof νομισμα και prooflike κέρματα ευρώ


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Νοέμβριος 05, 2013, 05:02:16 μμ
To τρίπτυχο του Παπανικολάου έχει 10 ευρώ proof νομισμα και prooflike κέρματα ευρώ

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος είναι "επιμελημένη σειρά" με "proof like" 10ευρο.Η PCGS λέει ότι το νόμισμα της Γκάνα είναι "proof matte" (ίσως PR66 MATTE), ο νέος συλλέκτης πού να ψάξει;

Τώρα που το σκαλίζω, η PCGS δίνει αυτόν τον ορισμό για το proof:
Παράθεση
Proof
A coin usually struck from a specially prepared coin die on a specially prepared planchet. Proofs are usually given more than one blow from the dies and are usually struck with presses operating at slower speeds and higher striking pressure. Because of this extra care, Proofs usually exhibit much sharper detail than regular, or business, strikes. PCGS recognizes Proofs (PR) as those struck in 1817 and later. Those coins struck prior to 1817 are recognized as Specimen strikes (SP).
Αφήνει έξω από τον ορισμό "καθρέφτισμα" του πεδίου και frosted devices.

Παρακάτω:
Παράθεση
Proof dies
Specially prepared dies, often sandblasted or acid-picked, that are used to strike Proof coins. Often, the fields are highly polished to a mirrorlike finish, while the recessed areas are left “rough”; on coins struck with such dies, the devices are frosted and contrast with highly reflective fields. Matte, Roman, and Satin Proof dies are not polished to a mirror-like finish.
Που σημαίνει ότι, σύμφωνα με την PCGS, το proof μπορεί να είναι τουλάχιστον τεσσάρων τύπων, frosted, matte, roman και satin.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: georok στις Νοέμβριος 05, 2013, 05:06:59 μμ
Δειξε λίγο λινκ που το λεει η ΤΤΕ
edit: Το βρήκα proof like το λέει
Δεν ξέρω, για να  υπάρχει proof like νομισμα, πρέπει να υπάρχει και proof.. Για να μοιάζει (like). Αντε βγάλε άκρη


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: georok στις Νοέμβριος 05, 2013, 05:24:32 μμ
Στον κύριο Γιάννη μπορούμε να είμαστε πιο ανεκτικοί στην κριτική του.Εκτός του ότι έχει μεγάλες γνώσεις,περνά και δύσκολες στιγμές όπως έχει πει.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: solferino στις Νοέμβριος 05, 2013, 05:37:05 μμ
Σαc, αντε κατω κατω στην σελιδα της pcgs και πατα popylation report . Επειτα διάλεψε την χώρα που θελεις.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Νοέμβριος 05, 2013, 05:49:10 μμ
Σαc, αντε κατω κατω στην σελιδα της pcgs και πατα popylation report . Επειτα διάλεψε την χώρα που θελεις.

Από εκεί έφτασα στον σύνδεσμο που παραθέτω. Βρήκα ότι υπάρχει ένα νόμισμα που έχει βαθμολογηθεί proof 66. Θα ήθελα να το δω για να βεβαιωθώ ότι είναι το ίδιο και να δω και τι ακριβώς γράφει η ετικέτα του.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: lefmaggos στις Νοέμβριος 05, 2013, 06:11:59 μμ

Από σεβασμό, όμως στους υπόλοιπους, προτείνω να σβήσουμε τα μηνύματά μας.

τα εσβησα!!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dimitris1980 στις Νοέμβριος 05, 2013, 06:12:49 μμ
Ο σεβασμός και η εκτίμηση δεν ειναι κατι που ειναι δεδομένο.Το οτι εγώ εκτιμώ κάποιον δεν σημαίνει οτι πρέπει να ισχύει και για τους άλλους .Αυτό είχα να πω και τώρα πάμε παρακάτω .


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: chris_1972 στις Νοέμβριος 05, 2013, 06:16:54 μμ
Δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε την συζήτηση στα άκρα. Ήρεμα και χωρίς προσβολές.


Θα ήθελα να πω, μετά από μια ματιά που έριξα και στην NGC, εκεί το αναφέρει  Antique Finish και όχι Proof. Εννοώ το "νόμισμα" της Γκάνας.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Νοέμβριος 05, 2013, 06:39:39 μμ
Προφανώς, η NGC ακολουθεί την ορολογία Krause. Για αυτό με "κούφανε" η PCGS.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η ΤτΕ από πέρσι (και συνέχεια φέτος) άλλαξε τελείως την ορολογία της (μαζί με πολλά άλλα πράγματα).

Γενικά, η κατάσταση θυμίζει κουλουράκια. Το "σμυρνέικο" του ενός είναι διαφορετικό από το "σμυρνέικο" του άλλου. Και ο καθένας προσπαθεί να βγάλει καινούρια προϊόντα για να δελεάσει τον πελάτη κλπ κλπ.

ΥΓ Αν βρεις και πώς λέει η NGC το "roman proof" της PCGS, θα σε παραδεχτώ!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: antonis chaniotis στις Νοέμβριος 05, 2013, 08:54:34 μμ

Από σεβασμό, όμως στους υπόλοιπους, προτείνω να σβήσουμε τα μηνύματά μας.

τα εσβησα!!
εχασα κατι καλο  ??? ???


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: tom στις Νοέμβριος 05, 2013, 08:58:38 μμ

Από σεβασμό, όμως στους υπόλοιπους, προτείνω να σβήσουμε τα μηνύματά μας.

τα εσβησα!!
εχασα κατι καλο  ??? ???
τα χειροτερα....


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: antonis chaniotis στις Νοέμβριος 05, 2013, 09:00:26 μμ
Σεβασμος....μηδεν


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: GKCollect στις Νοέμβριος 05, 2013, 10:05:21 μμ
Μην το μπερδεύετε πολύ... υπάρχουν δύο είδη κοπής... PR και MS.
Από κει και πέρα, ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει την ποιότητα όπως θέλει. Δεν υπάρχει κανένας ορισμός, ούτε αρχή, ούτε κανόνας για τον χαρακτηρισμό αυτό. Τα Matte, satin, roman, τζούμ τριαλαριλαρό και πάφα είναι για να 'χουμε να λέμε. Οι εταιρείες βρίσκουν τρόπους να δίνουν 'νέα προϊόντα' στους πελάτες τους και να κάνουν ακόμη πιο έντονη την εξάρτηση, απ' αυτές.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Νοέμβριος 05, 2013, 10:30:59 μμ
αν καποιος δεν ειναι αξιος να σεβαστει τον εαυτο του!πως θα θα σεβαστει τον διπλανο του?οσο για τις αξιολογησεις των προυφς πρεπει να εχεις δει αρκετα και μετα να εκφερεις αποψη!!!!με εκτιμηση στον κυριο sac,και φυσικα προς ολα τα μελη της ιστοσελιδας!γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dimitris1980 στις Νοέμβριος 05, 2013, 11:47:17 μμ
Το θεμα ειναι ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ  οτι ασχετο γραφτει θα διαγραφει επιτοπου .


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dimitris1980 στις Νοέμβριος 05, 2013, 11:58:04 μμ
Όλα τα παραπάνω θα διαγραφούν δεν έχουν καμία θέση με το θέμα .Ευχαριστώ και καλό βράδυ .


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Νοέμβριος 06, 2013, 01:36:58 πμ
Μην το μπερδεύετε πολύ... υπάρχουν δύο είδη κοπής... PR και MS.
Από κει και πέρα, ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει την ποιότητα όπως θέλει. Δεν υπάρχει κανένας ορισμός, ούτε αρχή, ούτε κανόνας για τον χαρακτηρισμό αυτό. Τα Matte, satin, roman, τζούμ τριαλαριλαρό και πάφα είναι για να 'χουμε να λέμε. Οι εταιρείες βρίσκουν τρόπους να δίνουν 'νέα προϊόντα' στους πελάτες τους και να κάνουν ακόμη πιο έντονη την εξάρτηση, απ' αυτές.

Λογικό είναι. Και για τα νομισματοκοπεία και για τις εταιρείες πιστοποίησης. Αν δεν βγάλουν καινούρια προϊόντα, θα το κλείσουν το μαγαζί.

Από εκεί και πέρα, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα.

Τα πέντε γερμανικά νομισματοκοπεία είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (με τα γερμανικά δεδομένα, όχι με τα δεδομένα του Ελλαδιστάν). Δεν έχουν εξάρτηση από την ομοσπονδιακή τράπεζα ή το υπουργείο οικονομικών.

Οποιοσδήποτε σύλλογος λοιπόν μπορεί να παραγγείλει ο,τιδήποτε σε αυτά τα νομισματοκοπεία. Δεν ξέρω ακριβώς τι λένε οι συμβάσεις, αλλά αν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Άνω Κολοπετεινίτσας παραγγείλει 20 blister για την κοπή της πίτας του ή ο Δήμος Κάτω Βλαχοστέρνας άλλα 30 για την αδελφοποίησή του με την Ουγκαντούκου στο Μαλί ή ο Σύλλογος Συλλεκτών Άνω Νέας Παναγίτσας άλλα τρία για τα μέλη του, τι να κάνουμε. Αυτά τα blister δεν είναι κρατικές παραγγελίες, αλλά κάτι ανάλογο με τα σετ των φιλοτελικών εκθέσεων.

Επίσης θα το συνέκρινα με κάτι περίεργες εκδόσεις των ΕΛΤΑ με "προσωπικά γραμματόσημα" τυπωμένα για τον κάθε σύλλογο και για την κάθε εκδήλωση (και για την έκλειψη ηλίου).

Αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λέω ότι οι Γερμανοί και τα ΕΛΤΑ προσπαθούν να βγάλουν όσο το δυνατό περισσότερα για τους μετόχους τους (και για το κράτος). Πάρε κόσμε! 100.000 blister! 1.000.000 ασημένια! Δύο μασούρια θέλετε; Δύο μασούρια στον κύριο! Τα λεφτά σου δώσε μας και πάρε ό,τι θέλεις. Δέκα blister; Ορίστε! Μήπως θέλετε και proof; Πάρτε άλλα δέκα! Θέλετε και ειδική παραγγελία για το γάμο σας με τους νεόνυμφους πάνω στο blister και τους κουμπάρους στην πίσω πλευρά; Απ' όλα έχουμε! Πάρε κόσμε!

Αυτό σημαίνει "επιχείρηση"...


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Νοέμβριος 06, 2013, 01:04:13 μμ
καθε νομισματοκοπειο οποιασδηποτε χωρας(ακομη και στο ελλαδισταν) παραγει δυο τυπους νομισματων για συγκεκριμενη χρηση!η μια ειναι για να βγει στο εμποριο ως νομισμα κυκλοφοριας!!!χωρις καμμια ιδιαιτεροτητα στον τροπο κοπης!και μετα τα επιμελημενης κοπης που προοριζονται για συλλεκτες η και επενδυτες!σε αυτα υπαρχουν τα ακυκλοφορητα αλλα με ειδικη κατεργασια στην εκτυπωση αλλα και στην συσκευασια(blister,ειδικες καψουλες,κουτια,πιστοποιητικα,κλπ).μετα υπαρχουν τα λεγομενα proof που φερουν ειδικο γιαλισμα και φινιρισμα ωστε να εχουν το αποτελεσμα που ολοι ξερουμε!!!στα επιμελημενης κοπης(απλα η προυφ)σιγουρα η τιμη αγορας ειναι αρκετα μεγαλυτερη γιατι απευθυνεται σε συλλεκτες του ειδους,κλπ.φυσικα καθε χωρα εχει διαφορες στις τιμες για προφανεις λογους,οπως παλαιωτερα στην παντοκρατορια του γραμματοσημου!!!οποιος θυμαται,θα ξερει τις υπερογκες τιμες που ειχαν τοτε τα γραμματοσημα,και ποσες φιλοτελικες εταιριες ανθουσαν σε καθε περιοχη των αθηνων αλλα και γενικωτερα!οσο για το νομισμα τοτε?οι συλλεκτες νομισματων ηταν λιγοστοι και μαλλον παρεξηγημενοι!(αρχαιοκαπηλιες,κοπιες,κλπ).σημερα το γραμματοσημο εκτος μερικων (σπανιων)εξαιρεσεων εχει απαξιωθει εντελως και οι συλλογοι αποτελουν παρελθον(ανω κατω τραχανοπλαγιας)!το ιδιο συνεβη και με τις τηλεκαρτες,τα πινς και αλλα συλλεκτικα ειδη!αρα το μονο που εμεινε ειναι το νομισμα!!!και λογω πολυτιμων μεταλλων για την κατασκευη τους,αλλα και οτι εχει πλεον την αποκλειστικοτητα ως προς την αποκομιδη κερδους!απο τα νομισματοκοπεια,τους εμπορους,τους τσαντακηδες,τους μεταπρατες,και τους συλλεκτες ακομη!ποιος?δεν θα βγαλει κερδος!οταν καποιο νομισμα του υπερτιμηθηκε!για διαφορους λογους.οσο για τα απλα επιμελημενης κοπης σε σχεση με την ενφανιση των proof επιμελημενης κοπης(proof κυκλοφοριας δεν υπαρχουν!!!!!!!) σιγουρα και ενα παιδι πεντε χρονων ξερει να τα ξεχωρισει!εκτος και αν ειναι περιορισμενης αντιληψης.τωρα για να ξεχωρισει κανεις τις κατηγοριες των proof χρειαζεται και λιγη πειρα η εστω συγκριση του ενος με ενα αλλο!οσο για τις υπερτιμησεις κλπ,καλυτερα να μαθει καποιος να ξεχωριζει πρωτα καταστασεις,κοπιες,ποικιλιες και τα υπολοιπα ερχονται με την τριβη!ποσα παιδια στην ιστοσελιδα μας,πριν δυο τρια χρονια δεν ηξεραν να ξεχωρισουν ενα υψηλης καταστασης απο ενα κατωτερο,και σημερα ειναι εξπερ!!!προς τιμη τους!!!αρα δεν χρειαζεται μονο χρημα και μελετη αλλα και αυτο που ονομαζουμε πειρα!και δεν εχει σχεση το νομισμα ουτε με γραμματοσημα,ουτε με τηλεκαρτες,πινς,κλπ.αρα τα καλυτερα οπλα του συλλεκτη ειναι η μελετη,το χρημα(οταν φυσικα περισευει στις μερες μας),και η σοβαρη ενασχοληση με το αντικειμενο που εχουμε στα χερια μας,και λεγεται νομισμα!!!γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: lefmaggos στις Νοέμβριος 06, 2013, 01:47:43 μμ
Εγω θα πω ενα πραγμα.
Ειναι λιγοι σ'αυτο το φορουμ οι οποιοι αφιερωνουν τον χρονο τους για να ξεστραβωθουμε εμεις οι νεοι!!!
Προσωπικα τιμη και χαρα μου κυριε Γιαννη να σας διαβαζω!!Και ας σας εχουν παρει και τα χρονια ;)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: antonis chaniotis στις Νοέμβριος 06, 2013, 02:35:13 μμ
Εγω θα πω ενα πραγμα.
Ειναι λιγοι σ'αυτο το φορουμ οι οποιοι αφιερωνουν τον χρονο τους για να ξεστραβωθουμε εμεις οι νεοι!!!
Προσωπικα τιμη και χαρα μου κυριε Γιαννη να σας διαβαζω!!Και ας σας εχουν παρει και τα χρονια ;)
πια χρονια ρε κουζουλε...νεοτατος ειναι ο Ανθρωπος


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: lefmaggos στις Νοέμβριος 06, 2013, 02:40:08 μμ
θα σου πω και σενα καμια κουβεντα ρε μουρλε!!
Χαμπαρι δεν παιρνεις!!
Ελπιζω ο κυριος Γιαννης να καταλαβε!! ;)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: antonis chaniotis στις Νοέμβριος 06, 2013, 02:41:41 μμ
θα σου πω και σενα καμια κουβεντα ρε μουρλε!!
Χαμπαρι δεν παιρνεις!!
Ελπιζω ο κυριος Γιαννης να καταλαβε!! ;)
Ααααααααααααα ..το επιασα  ;)  ;D ;D


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: oldgeotzo στις Νοέμβριος 06, 2013, 02:45:06 μμ
Aμα σε καθε μηνυμα του Αντωνη και του Λευτερη( και οχι μονο)..για γενικου ενδιαφεροντος ζητηματα ..εγραφα
+ 1 .....
Τωρα θα ειχα 5000 μηνυματα ...θα ημουν ρε ####το χρυσο μελος :'( :'( :'(
... ;)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: wavelet στις Νοέμβριος 06, 2013, 02:46:33 μμ
Ποτέ δεν είναι αργά  :D


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: ANTONIO1967 στις Νοέμβριος 06, 2013, 03:01:39 μμ
Ποτέ δεν είναι αργά  :D

+1

 >:(  >:(  >:(   :P :P :P


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Νοέμβριος 06, 2013, 03:07:23 μμ
Ποτέ δεν είναι αργά  :D

+1

 >:(  >:(  >:(   :P :P :P
+1-2+3!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: wavelet στις Νοέμβριος 06, 2013, 03:12:27 μμ
Αντιλαμβάνομαι κ. Γιάννη ότι αναφέρεσαι στο Ελληνικό γραμματόσημο. Πάντως, ακόμη και σε αυτό, εάν προσέξει κανείς τις πράξεις που γίνονται στις Δημοπρασίες του Καραμήτσου (κανονική και αυτή στο Athens Auctions) και του Βλαστού, θα δεί ότι κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Μπορεί οι αξίες κάποιων καλών σειρών να έχουν πέσει (κυρίως μέσω ebay), αλλά πολλές σειρές (οι οποίες ούτε κατά διάνοια μπορεί κάποιος να τις βρεί στο ebay), πριν το 1923, επισημάνσεις, νέες χώρες, κτλ. κινούνται υψηλά. Πιστεύω ότι πολλά άτομα που ασχολούνται σοβαρά με το ελληνικό γραμματόσημο (και δεν μιλάμε για την περίοδο μετά το 1960) δεν βρίσκονταi στο Στέκι.

Επίσης, το να εκθειάζουμε το ελληνικό νόμισμα και να  υποτιμούμε το ελληνικό γραμμάτοσημο, με τά όποια τωρινά προβήματα του, νομίζω δεν είναι σώφρον. Τόσα χρόνια, 1 νομισματική λέσχη υπάρχει και αυτή στην Αθήνα. Δέν είναι το ελληνικό νόμισμα υπερτιμημένο; Πόσοι κλαίνε τα χρηματά τους μόλις εμφανιστούν τα μασουράκια; Και πόσοι απο εμάς δεν θα κλάψουν στην συνέχεια;

Επίσης, τα άτομα που ασχολούνται με το ελληνικό νόμισμα (μεταξύ αυτών και εγώ) γεμίζουν ταξί;

Φιλικά, Φάνης.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Νοέμβριος 07, 2013, 01:27:50 μμ
αγαπητε φανη εχεις απολυτο δικιο,αλλα δεν αποριπτω το ελληνικο γραμματοσημο.ισα ισα ημουν μελος στα ελτα απο το 1979(αγοραζα τετραδες γωνιες,φπηκ,και μια απλη σειρα σε καθε εκδοση νεας σειρας)μεχρι το 1997.σιγουρα υπαρχουν ακριβες και ομορφες σειρες γραμματοσημων,αλλα για τους προφανεις λογους(ιντερνετ,φαξ,κινητα,πολλες εκδοσεις γραμματοσημων με ακριβες αξιες,κλπ)οι τιμες και στα σπανια ακομη εχουν πεσει αισθητα!σιγουρα υπαρχει ακομη η δραστηρια εφο,οπως και αρκετοι συλλεκτες,αλλα πλεον εχει χασει την αιγλη που ειχε καποτε!βλεπω σειρες που τις ειχα πληρωσει πανακριβα και σημερα τις βρισκεις δεκα φορες κατω συγκριτικα με την χρυση εποχη του γραμματοσημου.ολα ακολουθουν τον γενικο κανονα καθε εποχης,εκτος ισως?του νομισματος,που ηδη πριν δυο χιλιαδες χρονια υπηρχαν συλλεκτες!οπως ο ιουλιος καισαρ,βασιλεις της μεγαλης ελλαδος,κλπ.ενα ακομη παραδειγμα ειναι το χρηματιστηριο.και ποιος?δεν αγοραζε μετοχες(φουσκες,κλπ) οταν εβλεπε οτι ο κοσμος διπλασιαζε το κεφαλαιο του σε λιγες μονο μερες!!!σημερα ομως?οι τηλεκαρτες?που πηγαν ολοι αυτοι οι παγκοι,τα βιβλια τηλεκαρτων,κλπ.σιγουρα και το νομισμα με την κριση εχει πεσει αισθητα,αλλα τα σπανια η ευγενων μεταλλων νομισματα θα εχουν παντα την αξια τους.και ας μην ξεχναμε το νομισμα με την παροδο τοσων αιωνων,εκτος απο την ομορφια τους μας δινουν και τοσες πληροφοριες για την καθε εποχη και τις συνηθειες της.σιγουρα και το νομισμα σημερα θελει προσοχη και οχι βιαστικες και ενθουσιωδεις κινησεις,γιατι οπως σωστα γραφεις οι καθαρως συλλεκτες νομισματων στην ελλαδα δεν ειναι,οπως υπολογιζω και εγω,πανω απο 300-500(με εμπορους,αλεξιπτωτιστες,κλπ)ατομα.ισως συντομα να δουμε και πιο δυσαρεστα πραγματα,αλλα τουλαχιστον θα εχουν καποιο ποσοστο των χρηματων τους σε αντιθεση με αλλα παρωχυμενα χομπυ.σε χαιρετω,με εκτιμηση,γιαννης.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: haros στις Νοέμβριος 27, 2013, 11:44:08 πμ
Σκαλιζοντας καποια θεματα, επεσα πανω σε αυτο.
Σχετικα με τα PROOF νομισματα, ειναι ευλογη μια απορια που ειχε διατυπωθει απο εναν φιλο.
Αφου ο ορος PROOF αναφερεται σε ειδος κοπης και οχι σε κατασταση,(αυτο ειναι δεδομενο) τοτε πως θα χαρακτηριζε κανεις ενα νομισμα που κοπηκε ως PROOF, αλλα για καποιους λογους εχει μεγαλη φθορα που ως κατασταση θα του εδινε βαθμο π.χ. 45 η και χαμηλοτερο??
 Bασει λογικης θα επρεπε να υπαρχει PF45 η και PF10 κλπ.
Απο οτι φαινεται ομως, δεν ειναι ετσι.
Στην PCGS οι βαθμοι που μπορουν να παρουν τα νομισματα κοπης PROOF σταματουν στο 60.
Δηλαδη υπαρχει δυνατοτητα βαθμολογιας με χαρακτηρισμο PROOF απο 60 εως 70.
Αυτο σημαινει(?) οτι ενα νομισμα που εχει κοπει ως PROOF, ΧΑΝΕΙ την ιδιοτητα αυτη οταν η κατασταση του ειναι χαμηλοτερη απο το 60 (π.χ.58).
Δηλαδη, ενα νομισμα σε κατασταση AU58, ειτε ειναι PROOF κοπης,ειτε κοινης, χαρακτηριζεται ως AU58?
Αυτο ομως δεν δημιουργει προβληματα ευνοητα σχετικα με την ταυτοποιηση νομισματων σε σχεση με τον βαθμο και τον χαρακτηρισμο τους?

An π.χ. ενα νομισμα βγηκε μια χρονια σε proof σε 3000 κοματια και σε κανονικη κοπη σε 300000 κοματια και πρεπει να πιστοποιηθουν ενα προυφ κομματι που ειναι σε κατασταση XF και ενα κανονικης εκδοσης κομματι που ειναι στην ιδια κατασταση, θα παρουν τον ιδιο χαρακτηρισμο,το ιδιο ταμπελακι??
Μου φαινεται καπως περιεργο αυτο.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: georok στις Νοέμβριος 27, 2013, 11:47:04 πμ
 Δεν είναι εύκολο να δεις proof πιστοποιημένο σε χαμηλή κατάσταση, γιατί δεν είναι νομίσματα κυκλοφορίας.
Αν ο grader το βάλει χφ ή πιο κάτω είναι σαν να λέει ότι το έχουν χρησιμοποιήσει σαν χρήμα σε συναλλαγές,
πράγμα που γίνεται αλλα σχετικά σπάνιο


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: haros στις Νοέμβριος 27, 2013, 11:53:45 πμ
Φιλε μου,απο οτι δειχνει, το θεμα ειναι οτι ΔΕΝ δινεται χαρακτηρισμος pf σε κατασταση κατω απο 60 απο τις εταιρειες.
Ενταξει,σπανιο μπορει να ειναι, αλλα δεν ειναι απιθανο,δηλαδη ενα νομισμα παλιο proof με πολλα προβληματα που θα του εριχναν τον βαθμο σε αρκετα κατω απο 60,(π.χ. με χτυπηματα στο ριμ κλπ)πως το χαρακτηριζουν?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: georok στις Νοέμβριος 27, 2013, 11:55:54 πμ
 Πιστεύω σου έχω απαντήσει, αλλά περίμενε και άλλες γνώμες.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: epop στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:02:20 μμ
ειχα δει αν θυμαμαι καλα πφ55 και 58 στην ντζσ. Νομιζω νομισμα με βαθμους παρακατω σε προυφ δεν εχει νοημα, και ειναι και εξαιρετικα σπανιο


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: haros στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:16:25 μμ
Στην pcgs παντως το προθεμα proof αφορα μονο απο βαθμο 60 και πανω http://www.pcgs.com/grades.html (http://www.pcgs.com/grades.html)
Εκτος αν δεν αναφερουν χαμηλοτερες καταστασεις γιατι δεν τους πολυπανε proof σε χαμηλοτερες καταστασεις,αλλα και παλι αυτο σημαινει οτι ο πινακας που εχουν ειναι ανακριβης.
Δηλαδη ,φερνω ενα παραδειγμα, ενα ασημενιο νομισμα μιας ουγκιας PROOF εκδοσης που αλλαζει χερια και ιδιοκτητες ψιλοαπροσεκτους και μετα απο μερικα χρονια (μιας και δεν ειναι ιδιαιτερα ακριβο και το πουλουν και το αγοραζουν ουσιαστικα ως bullion) ειναι σε κατασταση au58 (που δεν την λες και χαμηλη), αν θελει κανεις να το πιστοποιησει θα παρει PF 58 (που δεν υπαρχει ομως σαν βαθμος στον πινακα τους) η AU58 ?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: solferino στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:24:58 μμ
PR58. Εχω δει πολλά παραδείγματα. Και ΠΡ55 υπάρχει.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: epop στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:27:40 μμ
οτιδηποτε κατω απο 67 σε ουγγιες εχει αξια μεταλλου+εκτυπωση


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: haros στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:31:25 μμ
Το ξερω φιλε ΕΠΟΠ,το εφερα ως παραδειγμα οτι υπαρχουν νομισματα proof κοπης σε χαμηλοτερες καταστασεις απο 60.
Αρα, αν εχετε δει πιστοποιημενα νομισματα στην pcgs ως  pf58 κλπ,σημαινει απλα οτι ο καταλογος με τους βαθμους για το grading που εχουν στην επισημη σελιδα τους  http://www.pcgs.com/grades.html (http://www.pcgs.com/grades.html) ειναι ανακριβης ως προς αυτο το θεμα.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: epop στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:40:19 μμ
εγραψα οτι μονο ντζσ εχω δει


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: haros στις Νοέμβριος 27, 2013, 12:49:27 μμ
Ναι,οντως, η ngc ειναι σαφης Proof issues incorporate the same grades. Proof coins will be so noted with the use of the prefix PF for all grades 1–70.

Βαζει το προθεμα pf σε ολες τις καταστασεις, απο το 1 εως το 70.

Η pcgs ακολουθει φαινεται αλλη πολιτικη στο θεμα, η ο πινακας στην σελιδα της ειναι ανακριβης.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Νοέμβριος 27, 2013, 01:10:52 μμ
εγω παντως πιστευω οτι ενα πειραγμενο(χαλασμενη η προυφ επιφανεια)χανει την αξια του.εκτος ισως σπανιων προυφ νομισματων,που και παλι δεν θα πωλουνται οπως αυτα που ειναι στην κατασταση που κοπηκαν!


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kimon στις Ιούλιος 19, 2014, 03:57:05 πμ
https://www.youtube.com/watch?v=3GiMY-1LHR4 (https://www.youtube.com/watch?v=3GiMY-1LHR4)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: giannist στις Αύγουστος 01, 2014, 12:57:33 μμ
παντως εγω δεν βλεπω τον λογο?να αγοραζει καποιος προυφ χαμηλων καταστασεων?εκτος βεβαια απο σπανιοτητες οπως στα Αμερικανικα!!!σιγουρα ομως περι ορεξεως?χαιρετω,γιαννηςτ.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dca$h στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 08:09:03 μμ
Nα ρωτησω κατι που εχει να κανει με τους βαθμους. Το Gem Uncirculated τι ειναι? ειναι καθαρος βαθμος? (μαλλον οχι νομιζω) σε ποια κατασταση ειναι? δηλ που ειναι σε βαθμους? ποιο πανω/ποιο κατω απο το ms70 (σε προυφ νομισμα δεν εχω δει ακομα τετοιο βαθμο)
Ευχαριστω  :)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: haros στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 08:26:32 μμ
Το gem unc ειναι ορος που χρησιμοποιειται για να περιγραψει ενα ακυκλοφορητο νομισμα εξαιρετικα υψηλου βαθμου.(gem σημαινει "πετραδι", δηλαδη το νομισμα ειναι αψεγαδιαστο σαν πολιτιμος λιθος.)

Το ms70 που αναφερεις ειναι ο ανωτατος βαθμος της κλιμακας της αμερικανικης με την οποια βαθμολογουνται οι καταστασεις των νομισματων (1 εως 70).
Το ms70 συναντας σχεδον αποκλειστικα σε νεα νομισματα που σλαμπαριστηκαν κατευθειαν απο την συσκευασια του νομισματοκοπειου (και οχι φυσικα σε ολα απο αυτα).
ειναι εξαιρετικα σπανιο να το συναντησεις σε παλαιοτερα νομισματα κυκλοφοριας,


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 08:27:14 μμ
Στα νομίσματα είναι περισσότερο "εμπορική" έκφραση. Και καλά, το νόμισμα είναι διαμάντι λέμε...

Στα χαρτονομίσματα η έκφραση έχει υιοθετηθεί από τις εταιρείες.
http://www.pmgnotes.com/grading/grading-scale.aspx (http://www.pmgnotes.com/grading/grading-scale.aspx)

Τα ίδια ισχύουν και για το Choice Uncirculated, αν και δεν είναι ασυνήθιστο να δεις εκφράσεις όπως Choice VF, Choice XF (και σε νομίσματα και σε χαρτονομίσματα)...


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dca$h στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 08:40:18 μμ
Ενταξει το ξερω οτι gem ειναι αυτο (gem σημαινει "πετραδι", δηλαδη το νομισμα ειναι αψεγαδιαστο σαν πολιτιμος λιθος.) και ξερω οτι πιο πολυ το βλεπουμε σε καινουργια ηληκιακα νομισματα (εχω ενα ..μονο σνιφ-σνιφ)
Η ερωτηση μου Δημητρη ειναι αν ειναι πιο πανω ή πιο κατω απο το ms70 ή ακομα αν δεν εχει σχεση    πχ δεν ειναι καθαρος βαθμος ή ειναι καθαρος αλλα πιο πανω απο το ms70 (κατι σε δικη του κατηγορια μηπως?)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dca$h στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 08:41:37 μμ
Στα νομίσματα είναι περισσότερο "εμπορική" έκφραση. Και καλά, το νόμισμα είναι διαμάντι λέμε...

Στα χαρτονομίσματα η έκφραση έχει υιοθετηθεί από τις εταιρείες.
[url]http://www.pmgnotes.com/grading/grading-scale.aspx[/url] ([url]http://www.pmgnotes.com/grading/grading-scale.aspx[/url])

Τα ίδια ισχύουν και για το Choice Uncirculated, αν και δεν είναι ασυνήθιστο να δεις εκφράσεις όπως Choice VF, Choice XF (και σε νομίσματα και σε χαρτονομίσματα)...

Τωρα το ειδα Γιωργο. Δηλ ειναι ενα κολπο marketing των εταιριων?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: sac στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 08:55:42 μμ
Χμμμ... όταν γράφει κάποιος "αυστηρώς ακυκλοφόρητο", μπορεί να το κάνει είτε για να δείξει ότι είναι πραγματικά ακυκλοφόρητο (σε αντίθεση με τα διάφορα "ακυκλοφόρητα" της πιάτσας), είτε απλώς για να κάνει μπούγιο.

Το "αυστηρώς ακυκλοφόρητο" δεν είναι βαθμός, είναι εμπορική έκφραση.

Αντίστοιχα, κάποιος μπορεί να γράφει "γεμάτο VF". Ή "VF, οριακό XF". Ή "VF++++". Και αυτά με τη σειρά τους μπορεί να σημαίνουν κάτι ή μπορεί να σημαίνουν τίποτα.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: heretic77 στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 09:20:25 μμ
Οτιδηποτε ΔΕΝ ειναι πιστοποιημενο, κατα ενα πολυ μεγαλο μερος ο βαθμος τους ΔΕΝ ειναι αυτος που γραφει στην περιγραφη. Παλι προχθες απο ebay, χαρτονομισμα το αγορασα ως gem και ειχε τσακισμα. Αν καθησω και υπολογισω ποσα λεφτα εχω χασει απο κακες περιγραφες ειναι απειρως περισσοτερα απο την υπεραξια που εδωσα στις εταιρειες πιστοποιησης. Αυτοι που ειναι εναντια στην πιστοποιηση προφανως εχουν τους λογους τους. Και μη πει κανεις οτι θα επρεπε να τα παρω και να τα δω στο χερι κλπ γιατι οταν εισαι επαρχια και ο μονος τροπος αποκτησης ειναι το ιντερνετ, καπου θα βασιστεις, ειτε σε οικους δημοπρασιων ειτε σε ιδιωτικες δημοπρασιες.
Κατ εμε πρεπει να διαδοθει η πιστοποιηση και στα χαρτονομισματα και στα γραμματοσημα στην Ελλαδα γιατι το πραγμα εχει παραγινει.
Στα νομισματα παντως αυστηρως ακυκλοφορητο ειναι απο ms65 και πανω με μια μικρη ασαφεια ως προς το 64. Επισης δεν ειναι τυχαιο οτι καποιοι καταλογοι βαθμολογουν το 62 και το 64, λογω του οτι στα 63 και στα 65 υπαρχουν σημαντικες υπεραξιες. Τιποτα δεν ειναι τυχαιο και το λεω για τους νεοτερους.
Αλλη μια διακριση ειναι αναλογα τις περιοδους, στον Κωνσταντινο Β σημαντικη υπεραξια εχει το ms67, στον Παυλο το ms65, στα τρυπια του Παυλου το ms67,στο Γεωργιο Α το ms63 κλπ κλπ. Ειναι πολυ σημαντικο αυτο να το γνωριζει ενας νεος συλλεκτης διοτι απο ms62 σε ms63 στο Γεωργιο υπαρχουν σημαντικοτατες υπεραξιες, ενω πχ απο 61 σε 62 δεν υπαρχει τετοιο χασμα. Ισως ειναι μια ψυχολογικη διασταση αλλα η αγορα ετσι το εχει αντιληφθει.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: μαρκος στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 09:31:24 μμ
εγω πιστευω οτι με τον ορο γκεμ εννουμε ενα νομισμα το οποιο ειναι μς 67 και πανω σαν να εχει βγει εκεινη την ωρα απο την μητρα,σε περιπτωσεις που υπαρχει πωληση ως τετοιο ο πωλητης περνει ενα μεγαλο ρισκο γιατι αν δεν ειναι σε κουτακι μεσα υπαρχει μεγαλος κινδυνος να εκτεθει,εγω φιλε αν επαιρνα χαρακτηρισμενο ως τετοιο και δεν ηταν θα το επεστρεφα και αν ηταν ιμπει θα ετρωγε και αρνητικη,γενικα πιστευω οτι μιλαμε για ενα εντελως     αψεγαδιαστο νομισμα απο ολες τις μεριες


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dca$h στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 09:35:44 μμ
Συγνωμη παιδια φταιω γιατι δεν ειμαι καλος στα γραπτα. Λοιπον εχω ενα σλαμπ (ουγκια) που γραφει gem uncirculated early releases   ενταξει μεχρι εδω. Οταν παω να δω το βαθμο του στην εταιρεια γραφει
"""""Να πω εδω οτι το νομισμα ειναι αψεγαδιαστο. Το εκανα αντιπαραβολη με αλλο ιδιο ακριβως και απλα αυτο ειναι πολυ ανωτερο (το αλλο ηταν μεν ιδιο και καινουργιο στην καψουλα του και οχι σε slab, και δεν ξερω αν ηταν early releases )"""""
Αλλα αυτο που με μπερδευει (οχι οτι με χαλαει' το αντιθετο ειπα το νομισμα ειναι καταπληκτικο ) ειναι οτι εκει που λεει ποσα ειναι βαθμολογημενα σε αυτο τον βαθμο.... γραφει σε ms65=0.
Για αυτο ρωταω αν ειναι καποιο κολπο μαρκετινγ ή ο πιο μεγαλος βαθμος
Ελπιζω να μην σας κουρασα
Ευχαριστω πολυ Πανος


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dca$h στις Σεπτέμβριος 05, 2015, 09:43:06 μμ
Επισης να πω οτι (μου φαινεται δεν ξερω αν ειναι αληθεια' στα ματια μου) οτι το δικο μου εχει πολυ δυνατοτερο πατημα νατο πω? καλυτερες λεπτομεριες νατο πω? παντως ειναι διαμαντι (gem)=edit περταδι ενταξει  :)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: Εν-αντι στις Νοέμβριος 23, 2015, 09:35:34 πμ
ΑΝΑΓΛΥΦΟ
(Relief). Η απόσταση από το ψηλότερο σημείο της παραστάσεως του νομίσματος ως το πεδίο του. Τα αρχαία Ελληνικά νομίσματα χαρακτηρί­ζονται από το πολύ ψηλό ανάγλυφο τους, που ίσως αποτελεί και ένα βα­σικό στοιχείο της ομορφιάς τους. Στα νεώτερα νομίσματα μας αντίθετα, το ανάγλυφο είναι τόσο χαμηλό που δίνουν την εντύπωση σχεδίου και όχι χαρακτικής.
.....................Σαν νεος συλλεκτης που ειμαι ,μπορειτε να μου γραψετε στα ελληνικα νομισματα ποια σου δινουν εντυπωση σχεδιου και οχι χαρακτικης?(ειναι υποκειμενικο και αυτο το ζητημα?)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vs(g)oldcoins στις Μάιος 07, 2016, 08:46:14 μμ
Μια βοήθεια ...τι σημαίνει η παρακάτω ορολογία?
Schrötlingsfehler.


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: ouzaki στις Μάιος 07, 2016, 09:13:10 μμ
Μια βοήθεια ...τι σημαίνει η παρακάτω ορολογία?
Schrötlingsfehler.


το νόμισμα αυτό πχ είναι με "Schrötlingsfehler".

(http://fs5.directupload.net/images/160507/7o6fy5r6.jpg) (http://www.directupload.net)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: vs(g)oldcoins στις Μάιος 07, 2016, 09:36:14 μμ
Το πιασα σε ευχαριστώ...


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kap στις Οκτώβριος 27, 2016, 08:34:50 μμ
σε μια πιστοποιηση τι σημαινει το hairlines?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: coll στις Οκτώβριος 27, 2016, 08:42:56 μμ
Οτι εχει καθαριστει, και ο καθαρισμος εχει αφησει τα ιχνη του


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kap στις Οκτώβριος 27, 2016, 08:45:13 μμ
Οτι εχει καθαριστει, και ο καθαρισμος εχει αφησει τα ιχνη του
Η διαφορα με το να γραφει details?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: coll στις Οκτώβριος 27, 2016, 08:55:00 μμ
το details δηλωνει κατασταση, χωρις ομως να δινετσι βαθμος για διαφορους λογους.
Αυτοι πλην του καθαρισματος πχ μπορει να ειναι και αλλοι.
πχ au details σημαινει οτι εχει λεπτομερειες  σχεδον ακυκλοφορητου ,αλλα δεν παιρνει βαθμο.
Μπορει ναι εχει κτυπημα η μεγσλη γραντζουνια.
Μπορει να ακολουθει και χαρσκτηρισμος damaged η scrached


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kap στις Οκτώβριος 27, 2016, 09:05:11 μμ
το details δηλωνει κατασταση, χωρις ομως να δινετσι βαθμος για διαφορους λογους.
Αυτοι πλην του καθαρισματος πχ μπορει να ειναι και αλλοι.
πχ au details σημαινει οτι εχει λεπτομερειες  σχεδον ακυκλοφορητου ,αλλα δεν παιρνει βαθμο.
Μπορει ναι εχει κτυπημα η μεγσλη γραντζουνια.
Μπορει να ακολουθει και χαρσκτηρισμος damaged η scrached

damage=ζημια στο ριμ,scrached=γρατσουνια,
οποτε οταν εχει σκετο unc σημαινει οτι εχει και καποια ζημια?η απλα ακυκλοφορητες λεπτομερειες?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: gemuncey23 στις Οκτώβριος 27, 2016, 09:27:17 μμ
Δεν υφίσταται ο όρος "ακυκλοφόρητες λεπτομέρειες" ούτε και έχει κάποιο νόημα.

Άλλωστε δεν μπορεί ποτέ να αξιολογηθεί ένα νόμισμα ώς "ακυκλοφόρητο" όταν παρουσιάζει τις προαναφερθείσες ατέλειες που προέκυψαν από κακό χειρισμό (χτύπημα, κακό καθάρισμα).


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kap στις Οκτώβριος 27, 2016, 09:28:17 μμ
το au details obv graffiti?


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: gemuncey23 στις Οκτώβριος 28, 2016, 05:23:17 πμ
Ο χαρακτηρισμός "au details obv graffiti" ,δηλώνει πως το νόμισμα δεν λαμβάνει αριθμητική βαθμολόγηση (numeric grading), λόγω της χάραξης κάποιου σχεδίου ή κειμένου (graffiti) στην πρόσθια όψη του (obverse).

Αξιολογείται λοιπόν ώς αβαθμονόμητο "σχεδόν ακυκλοφόρητο" (about uncirculated) βάσει του βαθμού φθοράς που έχουν υποστεί συν τω χρόνω, οι λεπτομέρειες (details) τής εκτύπωσης.

Παραθέτω με την ευκαιρία, ένα άκρως διαφωτιστικό link της NGC, όπου και αναλύονται λεπτομερώς όλοι οι .."σκιώδεις" όροι του "Details Grading"

https://www.ngccoin.com/pdf/details_grading_brochure.pdf (https://www.ngccoin.com/pdf/details_grading_brochure.pdf)

Καλή μελέτη εις άπαντες ενδιαφερόμενους..


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kap στις Οκτώβριος 28, 2016, 08:09:53 πμ
Οποτε το ιδανικο ειναι να μην γραφει τιποτα περα απο τον βαθμο και το ειδος του νομισματος αν καταλαβα καλα.ολα τα αλλα ειναι ελατωματα.σωστα? Η υπαρχει καποια εξαιρεση?
Περα απο το au details


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: dsp στις Ιανουάριος 05, 2017, 01:50:06 πμ
οχι
τα χρωματα ας πουμε δεν ειναι "ελαττωματα"
ισα ισα που αν εχεις το μοναδικο "κοκκινο" ας πουμε καλο θα τανε
επισης καποια "λαθη" τα κυνηγαει ο κοσμος
(μιλαω γενικα και για τις δυο εταιρειες)


Τίτλος: Απ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
Αποστολή από: kap στις Απρίλιος 05, 2022, 10:26:34 μμ
καλησπερα,παρατηρω καποια ταμπελακια γραφουν σκετο genuine.
αντιστοιχεί σε κατι?